Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Informasjonsmøte

Informasjonsmøte om stillingar som doktorgradsstipendiat 2023

Informasjonsmøte om stillingar som doktorgradsstipendiat 2023

Kunsthøgskolen i Oslo held digitalt informasjonsmøte for søkjarar og andre interesserte om stilling som doktorgradsstipendiat 2022.

Se presentasjonen fra informasjonsmøtet 1. november 2022.

Kunsthøgskolen har eit eige doktorgradsstudium (ph.d.) i kunstnarleg utviklingsarbeid. For tida har Kunsthøgskolen i Oslo 35 aktive stipendiatar fordelte på alle seks fagavdelingane.

For 2023 søkjer KHiO etter nye doktorgradsstipendiatar med gode prosjekt basert på kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi lyser ut 7 stillingar ved fem avdelingar:
• Operahøgskolen
• Avdeling dans
• Kunstakademiet
• Avdeling kunst og handverk
• Avdeling design

Søknadsfrist 1. desember 2022. NB! alle søknader må sendast elektronisk via portalen JobbNorge: Ledige stillingar

Ph.d programansvarleg Janne-Camilla Lyster innleier møtet og orienterer om ph.d programmet.
Dekaner frå kvar avdeling vil orientere om føringar for utlysningane:
• Ingrid Cecilie Birgitte Hall, avdeling dans
• Anna Elisabet Atar Einarsson, Operahøgskolen
• Boel Christensen-Scheel, avdeling kunst og handverk
• Sarah Elsie Lookofsky, Kunstakademiet
• Peter Løchstøer, avdeling design

Zoom webinar