Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Performance

Cynthia leser Sontag

Cynthia leser Sontag

Til støtte for ukrainske kunststudenter ved Vilnius Academy of Arts i Litauen. 

Hjertelig velkommen til en lesning av Susan Sontags tekst Å betrakte andres lidelse, på Kunstnernes Hus 15. mai, kl. 13.00.

Varighet: 3 timer - dørene står åpne, så kom og gå som du vil
Billetter: Du betaler etter evne via spleis-konto: https://spleis.no/cynthiareads

Flag Of Ukraine.Svg

Signe Beckers alter ego, Cynthia, er en skikkelse som har oppstått under Beckers ph.d-prosjekt Lagd liv - Iscenesatte objekter og et iscenesatt selv ved Kunsthøgskolen i Oslo. Cynthia er en høylytt, men allsidig eldre kvinne - konstant foranderlig etter Beckers behov.

Når Cynthia leser Sontag vil skuespiller Espen Klouman Høiner gestalte, og gi stemme til Cynthia.

Krigen i Ukraina er konstant tilgjengelig for oss gjennom våre digitale billedstrømmer. Men hva slags funksjon har disse bildene for oss? Skaper de nærhet eller distanse til krigens grusomheter? Kjenner vi på avmakt eller handlekraft? Sontags tekst gir mulighet for interessante refleksjoner rundt forholdet mellom bilder, lidelse og død.

Cynthia leser Sontag er støttet av Kunstnernes Hus og Kunsthøgskolen i Oslo.

Susan Sontag (1933-2004) var en amerikansk forfatter, skribent og feminist. Hun underviste i filosofi ved en rekke universiteter.
Sontag vakte oppsikt med essaysamlingen Against Interpretation (1966), fulgt av Styles of Radical Will (1969). Dessuten utgav hun blant annet romanene The Benefactor (1963), Death Kit (1967) og The Volcano Lover (1992), novellesamlingen I, etcetera (1978), og On Photography (1977), en analyse av fotografiets innerste mening og funksjon.I Illness as Metaphor (1978), gikk hun til felts mot den  mytedannelse som er knyttet til sykdom og død i vårt samfunn, et tema hun tok opp igjen i AIDS and Its Metaphors (1988).
Essayet Regarding the Pain of Others (2004, Å betrakte andres lidelse) er en refleksjon over fotografiets historiske rolle i formidlingen av smerte, spesielt i forbindelse med moderne krigføring. (Kilder: snl.no, wikipedia.no)

Signe Becker (f.1981) arbeider frilans som scenograf og kunstner. Hun har en bachelorgrad i scenografi fra Akademi for scenekunst i Fredrikstad (2006), og en mastergrad i visuell kommunikasjon fra Kunsthøgskolen i Oslo (2008). Siden endt utdanning i 2006 har hun arbeidet frilans innenfor begge kunstfelt. Becker er stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo med sitt prosjekt Lagd Liv - Iscenesatte objekter og et iscenesatt selv hvor hun arbeider med potensialet i å levendegjøre objekter, i tett dialog med sitt alter ego Cynthia.

Espen Klouman Høiner (f.1981) er skuespiller, dramatiker og regissør. Hans kunstneriske arbeide veksler mellom film- og scenekunst-produksjoner og egen tekstproduksjon. Han har vunnet Heddaprisen to ganger. Som skuespiller i 2013, og som dramatiker i 2019. Klouman Høiner er doktorgradsstipendiat i skuespillerfag ved Teaterhøgskolen, KHiO med prosjektet Idiorytmisk tilstedeværelse - Idiorytmi som strategisk og konseptuelt utgangspunkt for utforskning og utvikling av den skapende skuespillerens funksjon i det tekstbaserte teatret.