Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Art performance

Cynthia leser Sontag

Cynthia leser Sontag

Til støtte for ukrainske kunststudenter ved Vilnius Academy of Arts i Litauen. 

Hjertelig velkommen til en lesning av Susan Sontags tekst Å betrakte andres lidelse, på Kunstnernes Hus 15. mai, kl. 13.00.

Varighet: 3 timer - dørene står åpne, så kom og gå som du vil
Billetter: Du betaler etter evne via spleis-konto: https://spleis.no/cynthiareads

Flag Of Ukraine.Svg

Signe Beckers alter ego, Cynthia, er en skikkelse som har oppstått under Beckers ph.d-prosjekt Lagd liv - Iscenesatte objekter og et iscenesatt selv ved Kunsthøgskolen i Oslo. Cynthia er en høylytt, men allsidig eldre kvinne - konstant foranderlig etter Beckers behov.

Når Cynthia leser Sontag vil skuespiller Espen Klouman Høiner gestalte, og gi stemme til Cynthia.

Krigen i Ukraina er konstant tilgjengelig for oss gjennom våre digitale billedstrømmer. Men hva slags funksjon har disse bildene for oss? Skaper de nærhet eller distanse til krigens grusomheter? Kjenner vi på avmakt eller handlekraft? Sontags tekst gir mulighet for interessante refleksjoner rundt forholdet mellom bilder, lidelse og død.

Cynthia leser Sontag er støttet av Kunstnernes Hus og Kunsthøgskolen i Oslo.

Susan Sontag (1933-2004) var en amerikansk forfatter, skribent og feminist. Hun underviste i filosofi ved en rekke universiteter.
Sontag vakte oppsikt med essaysamlingen Against Interpretation (1966), fulgt av Styles of Radical Will (1969). Dessuten utgav hun blant annet romanene The Benefactor (1963), Death Kit (1967) og The Volcano Lover (1992), novellesamlingen I, etcetera (1978), og On Photography (1977), en analyse av fotografiets innerste mening og funksjon.I Illness as Metaphor (1978), gikk hun til felts mot den  mytedannelse som er knyttet til sykdom og død i vårt samfunn, et tema hun tok opp igjen i AIDS and Its Metaphors (1988).
Essayet Regarding the Pain of Others (2004, Å betrakte andres lidelse) er en refleksjon over fotografiets historiske rolle i formidlingen av smerte, spesielt i forbindelse med moderne krigføring. (Kilder: snl.no, wikipedia.no)

Signe Becker (f.1981) arbeider frilans som scenograf og kunstner. Hun har en bachelorgrad i scenografi fra Akademi for scenekunst i Fredrikstad (2006), og en mastergrad i visuell kommunikasjon fra Kunsthøgskolen i Oslo (2008). Siden endt utdanning i 2006 har hun arbeidet frilans innenfor begge kunstfelt. Becker er stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo med sitt prosjekt Lagd Liv - Iscenesatte objekter og et iscenesatt selv hvor hun arbeider med potensialet i å levendegjøre objekter, i tett dialog med sitt alter ego Cynthia.

Espen Klouman Høiner (f.1981) er skuespiller, dramatiker og regissør. Hans kunstneriske arbeide veksler mellom film- og scenekunst-produksjoner og egen tekstproduksjon. Han har vunnet Heddaprisen to ganger. Som skuespiller i 2013, og som dramatiker i 2019. Klouman Høiner er doktorgradsstipendiat i skuespillerfag ved Teaterhøgskolen, KHiO med prosjektet Idiorytmisk tilstedeværelse - Idiorytmi som strategisk og konseptuelt utgangspunkt for utforskning og utvikling av den skapende skuespillerens funksjon i det tekstbaserte teatret.