Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Seminar/konferanse

Foto: Simen Dieserud Thornquist, master dans KHiO
Foto: Simen Dieserud Thornquist, master dans KHiO

PPU på vei inn i fremtiden

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Kunsthøgskolen i Oslo står ved et veiskille. Fagfornyelsen i skolen har delvis endret landskapet vi utdanner til, samtidig som kunstfeltet vi rekrutterer fra og er forankret i, er i kontinuerlig endring.

PPU skal i gang med en revisjon av studieplan og se på endringer både i forhold til innhold og struktur. I dette seminaret ønsker vi å starte dette endringsarbeidet med å stille våre ulike aktører en rekke spørsmål og invitere til åpen dialog og debatt.

Program

16.30–17.00: Servering av suppe & brød

17.00–17.15: Velkommen v/ Heidi Haraldsen, studieprogramansvarlig PPU

17.15–18.00: Ulike blikk og perspektiv på PPU

Hvor er kunstutdanningene og kunstfeltet vi rekrutterer fra på vei? Hvordan endrer det de studentene vi tar imot på PPU?
v/ Dekanene på dans Snelle Hall og teater Victoria Meirik

Hva er de viktigste mål, behov og trender i fritidsliv, skole, og scenekunstopplæringen? Hva vil det si å være scenekunst lærer om 30 år? Hvordan kan PPU studiet ruste studentene i møte med et fremtidig og mangfoldig yrkesliv?
v/ Yrkesfeltet og partnerskoler representert av leder dans på Oslo Kulturskole Janne Foss og teaterlærer/praksislærer ved Hartvig Nissen Per Arne Øiestad

Hvordan er det å være PPU student i dag? Hva er bra, og hva tenker dere er viktig å sette søkelys på i fremtidens PPU studie?
v/ PPU Studentutvalget representert av Morten Elvestad (teater) og Marte Kristine Brustad Melhus (dans)

PPU studiet i et fortids-, nåtid-s, og fremtidsperspektiv, hvilke tanker har en av våre fremste nestorer på PPU?
v/ Veslemøy Ellefsen, PPU KHiO

kl. 18.15–19.00: Dialog, debatt og oppsummering

Alle deltar i gruppediskusjoner rundt relevante problemstilling om PPU studiets funksjon, mål, målgrupper, innhold og struktur

Velkommen!
Suppe & brød serveres fra kl. 16.30.

Målgruppe: Studenter, scenekunst lærere, kunstnere, kunstutdannere, partnerskoler og praksisveiledere.

Påmelding: michdwar@khio.no. Frist 2. mai pga. matbestilling.