Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Seminar/Conference

Foto: Simen Dieserud Thornquist, master dans KHiO
Foto: Simen Dieserud Thornquist, master dans KHiO

PPU på vei inn i fremtiden

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Kunsthøgskolen i Oslo står ved et veiskille. Fagfornyelsen i skolen har delvis endret landskapet vi utdanner til, samtidig som kunstfeltet vi rekrutterer fra og er forankret i, er i kontinuerlig endring.

PPU skal i gang med en revisjon av studieplan og se på endringer både i forhold til innhold og struktur. I dette seminaret ønsker vi å starte dette endringsarbeidet med å stille våre ulike aktører en rekke spørsmål og invitere til åpen dialog og debatt.

Program

16.30–17.00: Servering av suppe & brød

17.00–17.15: Velkommen v/ Heidi Haraldsen, studieprogramansvarlig PPU

17.15–18.00: Ulike blikk og perspektiv på PPU

Hvor er kunstutdanningene og kunstfeltet vi rekrutterer fra på vei? Hvordan endrer det de studentene vi tar imot på PPU?
v/ Dekanene på dans Snelle Hall og teater Victoria Meirik

Hva er de viktigste mål, behov og trender i fritidsliv, skole, og scenekunstopplæringen? Hva vil det si å være scenekunst lærer om 30 år? Hvordan kan PPU studiet ruste studentene i møte med et fremtidig og mangfoldig yrkesliv?
v/ Yrkesfeltet og partnerskoler representert av leder dans på Oslo Kulturskole Janne Foss og teaterlærer/praksislærer ved Hartvig Nissen Per Arne Øiestad

Hvordan er det å være PPU student i dag? Hva er bra, og hva tenker dere er viktig å sette søkelys på i fremtidens PPU studie?
v/ PPU Studentutvalget representert av Morten Elvestad (teater) og Marte Kristine Brustad Melhus (dans)

PPU studiet i et fortids-, nåtid-s, og fremtidsperspektiv, hvilke tanker har en av våre fremste nestorer på PPU?
v/ Veslemøy Ellefsen, PPU KHiO

kl. 18.15–19.00: Dialog, debatt og oppsummering

Alle deltar i gruppediskusjoner rundt relevante problemstilling om PPU studiets funksjon, mål, målgrupper, innhold og struktur

Velkommen!
Suppe & brød serveres fra kl. 16.30.

Målgruppe: Studenter, scenekunst lærere, kunstnere, kunstutdannere, partnerskoler og praksisveiledere.

Påmelding: michdwar@khio.no. Frist 2. mai pga. matbestilling.