Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Seminar/konferanse

Digital rendering av verket Vekselvirkning for Bærum Kommunegård Marte Eknæs MAIN_bærum_frog_01
Digital rendering av verket Vekselvirkning for Bærum Kommunegård Marte Eknæs MAIN_bærum_frog_01

Agenda kunst og håndverk: The Natural State of the Art: 3 chapters on Art, Nature and Ecology. Chapter 3: Re-Build

For semesterets siste utgåve av Agenda, har me vandra ut frå skogen, realisert vårt potensiale som ein deltakande agent, og ser no mot byen, og korleis vår rolle, då både som agent, men også kunstnar, kan påverka måten me lev i, samt strukturerer og byggjer byar på.

Og det er kan henda passeleg at me avrundar denne serien kring kunst og natur med byen, då byen, samfunnet, enkelt nok det å leva saman i ulike konstellasjonar, er noko av det mest grunnleggjande ved oss menneskjer. Frå enkle, sporadisk samla grupper spredt over store landområde, til dyrking av mark, byrjinga på handel, husdyrhald og so vidare, har me bygd oss fram eit samfunn, byar, som har utfordra både menneskjer, arkitektur, transport og persepsjon.

Men når me ser inn i framtida, er det kan henda med ein bismak av bitterheit over dei ruvande fjella av glas og betong, av ei framtidstru som ikkje tok inn over seg dei grunnleggjande premissane me alle lever på, naturen. Ein by vert ein stad alle kan møtast, ein stad der det gråe er lika framståande som det grøne og jordlige, menneskjer lever i luksus, og i armod, menneskjer vert gløymd og gøymer seg, og andre igjen følar seg altfor synleggjorde.

Byen er, og vil kan henda alltid vera, ein problematisk stad, samstundes som det er ein stad for draumer, og når me står her, akkurat no, som må me kan henda tenkje på kva ein by skal vera i framtida? Slik at den ikkje stormar framover i modernistisk overtru, men då heller tenkja korleis den, som oss, kan leva i symbiose med dei i, og det rundt byen.

Program:

0930-1015: Jin Xue - Bærekraftig byutvikling: planlegging og ideologi
1030-1115: Åse Løvgren - Den latente byen
1130 - 1230: Lunsj
1230 - 1315: Marte Eknæs - Vekselvirkning
1330 - 1415: Siri Hermansen - Land of Freedom
1415 - 1445: Spørsmål/diskusjon

Seminaret er gratis og åpent for alle.
Seminaret vil avholdes på norsk.

Jin Xue

Jin Xue er førsteamanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging (BYREG), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Xues forskningsinteresser er innen planlegging for bærekraftig utvikling av byer, primærboliger og fritidsboliger. Hun har utført forskning om byplanlegging og motvekst som et alternativ paradigme til økomodernisme. Hun engasjerer seg også i scenarioplanlegging, backcasting og kritisk realisme. Xue er for tiden koordinator for forskningsgruppen Bybærekraft.

Siri Hermansen

Siri Hermansen er billedkunstner og filmskaper. Gjennom mikrostudier og deltakende observasjon undersøker Hermansen samfunn som gjennomgår dype endringsprosesser av økonomisk, politisk og miljømessig art. Hermansen har særlig fokusert på mennesket og naturens evne tilpasning og nye overlevelsesstrategier som vokser frem når dramatiske hendelser oppstår.
De siste årene har Hermansens kunst sirklet rundt politikk, territoriale rettigheter og kapitalisme, som hun ser på i sammenheng med nykolonisering. Siri Hermansen har hatt en omfattende utstillingsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. I 2016 disputerte hun ved Khio med det kunstneriske forskningsprosjektet "The Economy of Survival". I 2021 ble hun tilsatt som Professor og leder av Masterprogrammet Kunst og offentlig rom på KHiO.

Marte Eknæs

Marte Eknæs er stipendiat ved avdeling for Kunst og Håndverk. Hennes kunstneriske praksis er i stor grad kontekstbasert eller situasjonsspesifikk. Den omfatter skulptur, tekst, digital collage, video og tegning. Hun arbeider ofte i samarbeid med andre, både innenfor kunstfeltet og tverrfaglig. Siden 2019 har hun drevet nettstedet www.formsofflexibility.space.
Eknæs’ Phd-projsekt har arbeidstittelen Infrastructure of the Artwork. Her undersøker hun en utvidet forståelse av kunstverket som også omfatter dets liv før og etter det stilles ut. Med dette åpnes det opp for en flytende overgang mellom prosess og verk, og en gjensidig påvirkning mellom kunst og kontekst via infrastrukturens dybde.

Åse Løvgren

Åse Løvgren er en billedkunstner bosatt i Sævareid og Bergen. For tiden er hun opptatt av stedets oppløsning i vår tid, der kulturelle praksiser og produksjonsmåter lett kan forflyttes, samtidig som naturinngrep, produksjonsforhold og fenomener som ekstraktivisme får spesifikke lokale følger. I møte med konkrete steder forsøker Løvgren å få øye på den teknologiske infrastrukturen og den globale sammenhengen som landskapet er innskrevet i. Løvgren arbeider ofte i samarbeidskonstellasjoner der idéer rundt en spesifikk kunstnersignatur, opphavsrett og dialog kan settes i spill.

Løvgren har en 30% stilling som prosjektutvikler ved BEK – Bergen senter for elektronisk kunst, der hun har igangsatt blant annet workshopen «Landscape as Material Witness» (2022) med kunstner og forsker Susan Schuppli og utstillingsprosjektet «Den Latente Byen» (2019). Hun var co-artistic research leader i forskningsprosjektet «Synsmaskinen» ved KMD ledet av professor Frans Jacobi (2013-2018), 2010-2013 var hun kurator for Landmark, Bergen Kunsthall. Sammen med kunstner og kurator Karolin Tampere etablerte hun Rakett (2004-), en plattform for flerstemmige undersøkelser av hva samarbeid innenfor kunst- og kuratoriske prosjekter kan innebære.

Løvgren har deltatt ved prosjekter og utstillinger ved blant annet Palais de Tokyo (med Rakett), Kassel International video and Documentary film festival (med Stine Gonsholt), Bildmuseet (Med Rakett), Mossutställningar Stockholm (med Kristin Tårnesvik), og hatt arbeidsopphold ved blant annet ISCP, New York (med Rakett) og National Centre for Contemporary Art, Moskva. I 2021 initierte hun prosjektet «Sammenfiltrete Landskap» sammen med Stine Gonsholt, Neal Cahoon, mirko nikolic og Skifte.Land (Malin Lobell, Sidsel Bonde og Frøydis Lindén) som danner et løst nettverk av kunstnere som har kommet sammen rundt noen felles interesser relatert til en kritisk analyse av bruk av land i vår senkapitalistiske tilstand og dens korresponderende (post)industrielle og digitale infrastruktur. I 2022 er hun aktuell med deltakelse ved Nasjonalmuseets åpningsutstilling, foruten utstilling ved Kunsthuset Kabuso sammen med Stine Gonsholt og Skifte.Land.