Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Forestilling

Speiderjenter

Speiderjenter

Masterstudentene ved Teaterhøgskolen har undersøkt nytt tekstmateriale skrevet av scenetekststudentene.

Dette arbeidet utgår fra en dramatisk tekst, skrevet av Hanne Ramsdal, som handler om noen unge speiderjenter. Skuespillerne har undersøkt maske-, og til dels dukketeater, i deres søken etter en måte å gestalte unge jenters seksualitet på. Utviklingen av maskene og dukkene har vært en like stor del av utforskningen som selve gestaltningsarbeidet, og det er ikke alt som har blitt en del av det endelige resultatet. Vi har tatt utgangspunkt i kroppen, ikke psykologi, når vi har lett etter vårt uttrykk, ettersom maskene og det konseptuelle kostymet har stilt tydelige krav til kroppenes bevegelsesmønster. Vårt mål har vært å finne et ikke-realistisk, forhøyet språk, men parallelt med det arbeidet har kostymøren og scenografen også forsket mer realistisk rundt nostalgien som Ramsdals tekst vekker. Ett resultat av denne undersøkelsen er jenterommet som står i “Vrimle”, utenfor scenen. Avslutningsvis har dramatikeren samarbeidet nært med ensemblet og latt tekst nå sin endelige form gjennom en stadig pågående dialog med de andre yrkesgruppene.

Presentasjonen er et samarbeid mellom:
Hanne Ramsdal (master scenetekst)
Karin Margrethe Klouman (master skuespill)
Ludvig Uhlbors (master regi)
Mathilda Söderling (master kles- og kostymedesign)
Sarah McDonald Berge (master skuespill)
Tarjei Westby (master skuespill)
Tora Troe Gudmundsen (master scenografi)

Studentenes rammebetingelser:
Tekstbegrepet og ulike metodiske tilnærminger til tekst spenner svært vidt i dagens scenekunstfelt.
I denne perioden på 6 uker har studentene, i tre grupper sammensatt av kollegiet, med representanter fra alle fordypningene, arbeidet med en tekst/et tekstmateriale forfattet av en medstudent på scenetekstfordypningen. Scenetekststudentene har hatt en separat utviklingsperiode av tekstene forut for den felles arbeidsperioden. I perioden har gruppene selv definert sine arbeidsprosesser, og de har hatt frihet til å utforske hele eller deler av tekstmaterialet, og også til å bearbeide og rekontekstualisere det. De har også hatt frihet til å definere om resultatet av arbeidsperioden skal vises som arbeidsdemonstrasjon, skissearbeid, eller ha et forestillingspreg.

Fra studieplanen:
Innenfor emnet produksjoner arbeider studentene med å skape forestillinger. Det settes en ramme og defineres et utgangspunkt for hver forestilling. Forestillingsoppgavene som gis kan være svært åpne og frie, eller skarpere avgrenset.

Billettbestilling