Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Speiderjenter

Speiderjenter

Masterstudentene ved Teaterhøgskolen har undersøkt nytt tekstmateriale skrevet av scenetekststudentene.

Dette arbeidet utgår fra en dramatisk tekst, skrevet av Hanne Ramsdal, som handler om noen unge speiderjenter. Skuespillerne har undersøkt maske-, og til dels dukketeater, i deres søken etter en måte å gestalte unge jenters seksualitet på. Utviklingen av maskene og dukkene har vært en like stor del av utforskningen som selve gestaltningsarbeidet, og det er ikke alt som har blitt en del av det endelige resultatet. Vi har tatt utgangspunkt i kroppen, ikke psykologi, når vi har lett etter vårt uttrykk, ettersom maskene og det konseptuelle kostymet har stilt tydelige krav til kroppenes bevegelsesmønster. Vårt mål har vært å finne et ikke-realistisk, forhøyet språk, men parallelt med det arbeidet har kostymøren og scenografen også forsket mer realistisk rundt nostalgien som Ramsdals tekst vekker. Ett resultat av denne undersøkelsen er jenterommet som står i “Vrimle”, utenfor scenen. Avslutningsvis har dramatikeren samarbeidet nært med ensemblet og latt tekst nå sin endelige form gjennom en stadig pågående dialog med de andre yrkesgruppene.

Presentasjonen er et samarbeid mellom:
Hanne Ramsdal (master scenetekst)
Karin Margrethe Klouman (master skuespill)
Ludvig Uhlbors (master regi)
Mathilda Söderling (master kles- og kostymedesign)
Sarah McDonald Berge (master skuespill)
Tarjei Westby (master skuespill)
Tora Troe Gudmundsen (master scenografi)

Studentenes rammebetingelser:
Tekstbegrepet og ulike metodiske tilnærminger til tekst spenner svært vidt i dagens scenekunstfelt.
I denne perioden på 6 uker har studentene, i tre grupper sammensatt av kollegiet, med representanter fra alle fordypningene, arbeidet med en tekst/et tekstmateriale forfattet av en medstudent på scenetekstfordypningen. Scenetekststudentene har hatt en separat utviklingsperiode av tekstene forut for den felles arbeidsperioden. I perioden har gruppene selv definert sine arbeidsprosesser, og de har hatt frihet til å utforske hele eller deler av tekstmaterialet, og også til å bearbeide og rekontekstualisere det. De har også hatt frihet til å definere om resultatet av arbeidsperioden skal vises som arbeidsdemonstrasjon, skissearbeid, eller ha et forestillingspreg.

Fra studieplanen:
Innenfor emnet produksjoner arbeider studentene med å skape forestillinger. Det settes en ramme og defineres et utgangspunkt for hver forestilling. Forestillingsoppgavene som gis kan være svært åpne og frie, eller skarpere avgrenset.

Billettbestilling