Webinar

Frå "Rammeverk/Kroppsverk" av Helle Bendixen
Frå "Rammeverk/Kroppsverk" av Helle Bendixen

Webinar for Master i teater og CDPR

Tirsdag 26. januar fra kl. 11-12 holder Master i Teater et webinar der alle som ønsker det kan få informasjon om studieprogrammene, Master Teater og CDPR.

Ansatte på masteren vil informere både om det faglige og praktisk om studiet, samt gi informasjon rundt søknad og opptak. Det blir mulighet til å stille spørsmål.

Zoom link:

Join Zoom Meeting 

Meeting ID: 668 1044 9663

Om studieprogrammene

Master i teater

Få muligheten til å fordype deg i egen praksis og videreutvikle kunstnerskapet ditt gjennom tverrfaglig og kollektivt samarbeid. I et praksisnært undervisningsmiljø vil du tilbys workshop og veiledning tett knyttet opp til ditt masterprosjekt. Master i teater er for deg som har bakgrunn i scenetekst, dramaturgi, regi, scenografi, kostyme, skuespill, eller om du kommer fra andre scenekunstnære praksiser og ulike tverrestetiske tilnærminger.

Mer informasjon om master i teater

CDPR

Internatsjonal Master i dramaturgi og performancestudier
CDPR-programmet er et unikt samarbeid mellom fem sentrale europeiske utdanningssteder med fokus på dramaturgi i en internasjonal kontekst. Studiet har som mål å utdanne dramaturger med innsikt i– og oversikt over ulike teater-kulturer og systemer, og med evne til å skape samarbeid mellom aktører og organisasjoner på tvers av nasjonale grenser.

Mer informasjon om CDPR-programmet