Informasjonsmøte

Foto: Unn Bjørge
Foto: Unn Bjørge

Informasjonsmøte om stillingar som doktorgradsstipendiat 2021

Kunsthøgskolen i Oslo held digitalt informasjonsmøte for søkjarar og andre interesserte om stilling som doktorgradsstipendiat 2021.

Webinar

Prorektor for forskning Camille Norment og dekanen frå kvar avdeling vil orientere om føringar for utlysningane.

Informasjonsmøtet vil bli tilgjengeleg på nett i etterkant. Orienteringa vert halden på engelsk.

Kunsthøgskolen har eit eige doktorgradsstudium (ph.d.) i kunstnarleg utviklingsarbeid. For tida har Kunsthøgskolen i Oslo 23 aktive stipendiatar fordelte på alle seks fagavdelingane.

For 2021 søkjer KHiO etter doktorgradsstipendiatar med gode prosjekt basert på kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi lyser ut 6 stillingar:

  • Avdeling dans
  • Avdeling kunst og handverk
  • Avdeling design
  • Avdeling Kunstakademiet
  • Avdeling Operahøgskolen
  • Avdeling Teaterhøgskolen

Søknadsfrist 1. desember 2020. NB! alle søknader må sendast elektronisk via portalen JobbNorge:

Ledige stillingar

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid