Fra Ane Thon Knutsens arbeid med sitt ph.d.-prosjekt.
Fra Ane Thon Knutsens arbeid med sitt ph.d.-prosjekt.

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Doktorgradsutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo er et treårig fulltidsstudium, 180 studiepoeng, som fører fram til doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagområdet for doktorgraden er kunst, som ved Kunsthøgskolen omfatter billedkunst, dans, design, kunst og håndverk, opera og teater.

Utdanningen skal gi kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med målene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Studiet er praksisbasert; kandidaten har tilgang til relevant og kvalifisert veiledning i dialog med aktivt kunstmiljø på høyt internasjonalt nivå.

Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.

Studiet består av en opplæringsdel med omfang 30 studiepoeng og et selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid, det kunstneriske doktorgradsarbeidet, av 150 studiepoengs omfang. Opplæringsdelen og doktorgradsarbeidet skal ligge på høyt faglig nivå. Det kunstneriske
doktorgradsarbeid skal være på et nivå som gir det nasjonal og internasjonal relevans.

Doktorgradsutdanningen er kunstfagenes parallell til forskerutdanning og kvalifiserer for kunstnerisk virke og kunstnerisk utviklingsarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå. Kompetansen er også relevant for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til kompetanse innen kunstnerisk utviklingsarbeid. I tillegg til i kunstfeltet, vil kompetanse på dette nivå være etterspurt i offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler og i næringslivet.

Ph.d.-stillinger og opptak

Ph.d. i kunstnarisk utviklingsarbeid

Søknadsfrist: 6. januar 2020

Ledige stillingar som:

  • Doktorgradsstipendiat i kunstnarisk utviklingsarbeid innan opera ved avdeling Operahøgskolen
  • Doktorgradsstipendiat i kunstnarisk utviklingsarbeid innan teater ved avdeling Teaterhøgskolen
  • Doktorgradsstipendiat i kunstnarisk utviklingsarbeid ved avdeling kunst og handverk
  • Doktorgradsstipendiat i kunstnarisk utviklingsarbeid innan samtidskunst ved avdeling Kunstakademiet
  • Doktorgradsstipendiat i kunstnarisk utviklingsarbeid ved avdeling dans

Meir informasjon og utlysingstekst på khio.no

Vedlegg 1 Søknadsskjema til stipendiatsøknad i JobbNorge
Skjemaet må lastast ned her og deretter leggjast inn saman med søknad i JobbNorge-portalen

Norsk - Bokmål

Norsk - Nynorsk

Engelsk

For opptak til doktorgradsutdanninga må søkjaren normalt minimum ha ei utøvande og/eller skapande mastergrad innanfor aktuelt fagområde, jamfør kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus.

Informasjonsmøte

Det blir informasjonsmøte 20. november 2019, kl. 17:00-19:00 på Kunsthøgskolen. (Stipendiatopptaket 2020).
Det blir lagt ut video i etterkant av møtet.

Sjå også video frå informasjonsmøte 4. desember 2018. (Stipendiatopptaket 2019)

For meir informasjon om stipendiatprogrammet kontakt seniorrådgivar Therese Veier, e-post: therese.veier@khio.no eller teamleiar forskingsadministrasjon Torben Lai, e-post torben.lai@khio.no

Er du interessert i å automatisk få tilsendt oversikt med arrangement, ledige stillingar og søknadsfristar, meld deg på nyhetsbrevet På KHiO.

Stipendiater

Uteksaminerte stipendiater

Ingri Midgard Fiksdal (2019)

Silje Aker Johnsen (2019)

Liv Bugge (2019)

Ane Thon Knutsen (2019)

Katrine Køster Holst (2019)

Merete Røstad (2019)

Franz Petter Schmidt (2018)

Jesper Alvær (2017)

Yuka Oyama (2017)

Geir Tore Holm (2017)

Eva-Cecilie Richardsen (2016)

Siri Hermansen (2016)

Birgitte Appelong (2016)

Andreas Bunte (2016)

Annelise Bothner-By (2015)

Njål Sparbo (2014)

Thomas Kvam (2014)

Andreas Siqueland (2013)

Ane Hjort Guttu (2013)

Marianne Heier (2013)

Per Gunnar Eeg-Tverbakk (2012)

Sara Margrethe Oskal (2010) - publikasjonen er tilgjengelig i biblioteket på KHiO

Tyra Tønnessen (2009)

Tone Hansen (2009) - publikasjonen er tilgjengelig i biblioteket på KHiO