Forelesning

Dag Erik Elgin "In Order of Appearance". Courtesy OSL contemporary 2020. Foto: Øystein Thorvaldsen
Dag Erik Elgin "In Order of Appearance". Courtesy OSL contemporary 2020. Foto: Øystein Thorvaldsen

Agenda: Kunst og språk

I to digitale webseminar undersøker Ragnhild Evang Reinton og Dag Erik Elgin forholdet mellom billedkunst og tekst. 

Seminarene finner du på nettsiden til Kunstnernes Hus Agenda kunst og håndverk webseminar #1

Program:

Velkommen ved Lotte Konow Lund.
Ragnhild Reiton: De vakre bøkene er skrevet på et slags fremmed språk. Om Marcel Proust og ønsket om å gjøre livet til litteratur

Dag Erik Elgin: Fra maleri til litteratur og tilbake. Om utstillingen In Order of Appearance I OSL contemporary.

I april 2020 hadde seminarrekken Agenda kunst og håndverk planlagt et seminar på Kunstneres Hus med tittel: Hva er kanon, og trenger vi det? Dette seminaret er utsatt til det igjen er mulig å møtes fysisk.
I mellomtiden har Agenda i samarbeid med Kunstnernes Hus laget to digitale webseminar med tittelen Kunst og språk som vil undersøke forholdet mellom billedkunst og tekst. I denne første utgaven presenteres professor i litteraturvitenskap Ragnhild Evang Reinton og kunstner Dag Erik Elgin.
I neste miniseminar vil to kunstnere og to poeter lese eller vise tekster som behandler, eller kan være, både billedkunst og poesi. De fire er: Kurt Johannesen, Cecilie Løveid, Silje Linge Haaland og Hans Petter Blad.