Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Talk

Dag Erik Elgin "In Order of Appearance". Courtesy OSL contemporary 2020. Foto: Øystein Thorvaldsen
Dag Erik Elgin "In Order of Appearance". Courtesy OSL contemporary 2020. Foto: Øystein Thorvaldsen

Agenda: Kunst og språk

I to digitale webseminar undersøker Ragnhild Evang Reinton og Dag Erik Elgin forholdet mellom billedkunst og tekst. 

Seminarene finner du på nettsiden til Kunstnernes Hus Agenda kunst og håndverk webseminar #1

Program:

Velkommen ved Lotte Konow Lund.
Ragnhild Reiton: De vakre bøkene er skrevet på et slags fremmed språk. Om Marcel Proust og ønsket om å gjøre livet til litteratur

Dag Erik Elgin: Fra maleri til litteratur og tilbake. Om utstillingen In Order of Appearance I OSL contemporary.

I april 2020 hadde seminarrekken Agenda kunst og håndverk planlagt et seminar på Kunstneres Hus med tittel: Hva er kanon, og trenger vi det? Dette seminaret er utsatt til det igjen er mulig å møtes fysisk.
I mellomtiden har Agenda i samarbeid med Kunstnernes Hus laget to digitale webseminar med tittelen Kunst og språk som vil undersøke forholdet mellom billedkunst og tekst. I denne første utgaven presenteres professor i litteraturvitenskap Ragnhild Evang Reinton og kunstner Dag Erik Elgin.
I neste miniseminar vil to kunstnere og to poeter lese eller vise tekster som behandler, eller kan være, både billedkunst og poesi. De fire er: Kurt Johannesen, Cecilie Løveid, Silje Linge Haaland og Hans Petter Blad.