Seminar/konferanse

Sharing Choreographic Concerns

Masterstudentene i koreografi belyser ulike koreografiske problemstillinger og gir et innblikk i kunstneriske prosesser.

Sharing Choreographic Concerns er resultatet av en 5 uker lang utforskning av koreografiske interesser og inngår i fagemnet Master Project 1. I Sharing vil vi løfte fram og belyse koreografiske problemstillinger og interesser, og slik gi publikum et innblikk i oppstarten på våre seks ulike kunstneriske prosesser. Hver koreograf vil presentere 15 minutter av egen utforskning.

Sharing er også en innledning til Kunstnerisk forskningsuke på KHiO. Vi ønsker å bygge bro mellom masterstudiene, andre interesserte fagmiljøer og publikum, og arbeidet med kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid.

Medvirkende:
Lisa Colette Bysheim, Georgina Dobre, Mariko Miyata Jancey, Tendai Malvine Makurumbandi, Viktoria Torp Sergiev og Ruoxi Yang.

Veileder: Anne Grete Eriksen

Ingen billettbestilling / Gratis adgang