Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Skuespillerfag 3

Studiepoeng
19
Emnekode
TS311
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

I Skuespillerfag 3 skal skuespillerutdanningens forskjellige ferdigheter integreres i arbeidet, og bidra i utforming av en eller flere teaterforestillinger med klare kunstneriske ambisjoner. Prosjektene kan variere i antall, opplegg og omfang, men inneholder alltid et element av dybdearbeid. Med dybdearbeid menes et utgangspunkt for utvikling av forestillingen som er tydelig og avklart, og som det trengs tid og fokus for å trenge inn i. Startpunkt kan være klassisk dramatisk tekst eller samtidsdramatikk, et regikonsept eller en dramaturgisk tenkning, en fysisk metode eller deviced arbeid.

Sammen med pedagogen skal studentene skape en helhetlig forestilling. Studentene skal øves i å jobbe med avanserte sceniske skikkelser som har omfattende prosesser i utfordrende teaterunivers. Studentene skal ha med seg ferdigheter, kunnskap, erfaringer og kompetanse fra hele studiet inn i arbeidet. Det gjøres normalt flere visninger enn tidligere for å gi studentene spillerfaring.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

 • kunne ta ansvar for kompleksitet og dybde i skikkelsens sceniske liv
 • evne å anvende dramaturgisk tenkning i sitt arbeide som skuespiller
 • kunne samarbeide kreativt med de forskjellige medarbeiderne i en teaterproduksjon
 • ha reflektert over de estetiske og etiske valgene underveis
 • Kunne samhandle profesjonelt sammen med både medstudenter, pedagoger og andre medarbeidere i en kunstnerisk kollektiv prosess.
 • Kunne utvise et høyt faglig nivå ved håndtering og reflektering over egne og andres kunstneriske prosesser.
 • Kunne uttrykke seg gjennom faglig terminologi rundt kunstneriske kollektive arbeidsformer.

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er obligatorisk. Studentene arbeider i grupper eller klassevis. Undervisningen i læringsmålet konkretiseres i spesifikke bolker med gruppeoppgaver hvor studentene i samlet klasse arbeider med å skape en scenisk kunstnerisk produksjon. I tillegg kan det gis veiledning individuelt eller i gruppe, samt skriftlige oppgaver om emnet. Studentene møter de fleste funksjoner som hører til ved en kunstnerisk oppsetning. Emnet avsluttes med visninger for et offentlig publikum.

Arbeidskrav for emnet er:

 • obligatorisk frammøte
 • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
 • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
 • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav skal være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet. Den aktuelle pedagog vurderer kontinuerlig studentenes arbeid gjennom hele undervisningsperioden, og studentene får hyppig tilbakemeldinger. Etter visningene vurderer emneansvarlig og de involverte pedagoger hver enkelt students læringsprosess og sluttresultat.

Etter første semester gjøres det en midtveisvurdering hvor studenten får oppsummerende tilbakemelding basert på underveisvurderingen som er gjort i undervisning. Midtveisvurderingen danner grunnlag for å eventuelt tilpasse undervisningen for å sikre progresjon i læringsmålene det kommende semesteret. Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.