Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunst- og teaterforståelse 3

Studiepoeng
2
Emnekode
TS309
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

Kunst og teaterforståelse 3 skal anspore studenten til å undersøke og analysere spørsmålet: Hva vil kunst og teater? Emnet skal undersøke forholdet mellom kunst, teater og verden. Studenten skal presenteres for ideer, konsepter, tekster og verk som har forandret måten vi forholder oss til virkeligheten på. Hovedmålet er å bli bevisst forholdet mellom kunst og verden.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne problematisere sammenhenger mellom estetikk og etikk, kunst og ideologi
  • ha reflektert over forholdet mellom fiksjon og virkelighet, kunst og verden

Undervisning og læringsformer

Undervisningen kan foregå som workshop, forelesninger og egne studier. Noe av undervisningen vil kunne avvikles som samtaler og debatter, hvor studenten bevisstgjøres egen posisjon og eget perspektiv. Individuelle oppgaver eller gruppeoppgaver kan bli gitt, og besvarelser kan presenteres i skriftlig form eller plenum. I tillegg vil studenten selv måtte gjøre research, intervjuer og studier for å bidra til fellestimene.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Vurdering ses i relasjon til emnets læringsutbytte.

Studenten vurderes med utgangspunkt i sin aktive deltakelse i samtaler og debatter, bidrag i gruppearbeid og individuell utforskning.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.