Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Sang 3

Studiepoeng
6
Emnekode
TS308
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

I Sang 3 skal studenten gå dypt inn i det ekspressive og særegne ved sin egen stemme. Studenten skal utvikle sin musikalske kompetanse i en scenisk sammenheng. Studentene skal også lære å arbeide konstruktivt og profesjonelt med lydopptak av egen stemme.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne koble sang med kreativitet og emosjoner
  • ha et reflektert forhold til det unike med eget vokaluttrykk
  • kunne improvisere fritt i forskjellige musikalske og sceniske sammenhenger
  • kunne arbeide kreativt og konstruktivt med lydopptak av egen sang og ha språk til å diskutere dette med andre i en profesjonell sammenheng

Undervisning og læringsformer

Studentene kan arbeide individuelt, i par, i grupper og på tvers av årstrinn. Undervisningen tilpasses hver enkelt students stemme og musikalitet. Perioden avsluttes normalt med visninger for publikum og/eller et prosjekt som involverer opptak av sang/stemme.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Studenten vurderes av pedagogen kontinuerlig gjennom hele semesteret i forhold til emnets læringsutbytte.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.