Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Stemmebruk og språkovergang 3

Studiepoeng
6
Emnekode
TS306
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

Studentene skal møte nye innganger i stemmefaget og tilpasses den aktuelle klassen. Samtidig fokuseres det på utvidet forståelse og selvstendighet i arbeidet med å regulere en fleksibel og dynamisk stemmebruk som en del av et helhetlig uttrykk med en klar intensjon og retning.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • utforske og videreutvikle egen stemmekapasitet i sitt skuespillervirke
  • ha latt personlige impulser komme fritt til uttrykk gjennom stemmen
  • arbeide selvstendig med å tilpasse diksjon og stemmebruk til et roms akustiske forutsetninger
  • bruke presis energi, projisering og personlig klang i ulike scenisk format og medier
  • arbeide selvstendig med språk-, tale- og stemme

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er lærerstyrt og kan foregå individuelt, i par, i mindre grupper, klassevis og i workshops Selvstendighet i egetarbeidet og tid til refleksjon står sentralt i arbeidet.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Studentens læringsutbytte vurderes av pedagogen kontinuerlig gjennom semesteret. Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.