Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Bevegelse 3

Studiepoeng
7
Emnekode
TS305
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

Emnet Bevegelse 3 legger vekt på å befeste kunnskap og ferdigheter og bli kjent med nye innganger til kreativitet. Emnet fokuserer på delaktighet i skapende prosesser. Studentene skal øve på fysisk mot, utholdenhet og evne til improvisasjon. I tillegg skal de øke ferdighetene innen dans, musikalitet og kamp. De skal ha internalisert behovet for egen praksis og til å innstille seg før et arbeid og restitusjon.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap og ferdigheter i å være medskaper
  • ha møtt ulike fysiske disipliner til bruk i scenisk arbeid
  • kunne reflektere over og redegjøre for faglige problemstillinger og bidra til nytenkning
  • kunne bruke egne innganger til innstilling og restitusjon i alle situasjoner

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er lærerstyrt og foregår i hovedsak i klasse/gruppe hvor studenten skal gjøre egne erfaringer og selv drive sitt arbeid. Mellom hver leksjon forventes det at studenten reflekterer og gjør egne observasjoner. Undervisningen kan være i bolker eller gjennomgående. Det kan undervises i flere ferdighetsdisipliner som improvisasjon, kontaktimprovisasjon, yoga, avspenning, dans og kampsport.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Studenten vurderes av pedagogen kontinuerlig gjennom hele semesteret i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.