Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Skuespillerfag 3 - Film

Studiepoeng
6
Emnekode
TS301
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

Emnet Skuespillerfag 3 - Film skal forberede studentene til skuespillerarbeid i filmproduksjon. Studentene får i oppgave å utvikle en filmisk skikkelse.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne gjøre rede for ulike stadier i en filmproduksjon
  • ha lært å tilpasse det skuespillermessige uttrykket til et filmatisk format.

Undervisning og læringsformer

Studentene kan arbeide i par, i grupper eller klassevis. Emnet avsluttes med interne visninger av det produserte materialet.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet. Vurdering ses i relasjon til emnets læringsutbytte. Studentenes arbeid vurderes kontinuerlig gjennom hele undervisningsperioden, og studentene får hyppig tilbakemeldinger fra regissøren/pedagogen. Emneansvarlig og pedagogen vurderer hver enkelt students læringsprosess og sluttresultat.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.