Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunst- og teaterforståelse 2

Studiepoeng
5
Emnekode
TS209
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

Kunst og teaterforståelse 2 skal utfordre studenten til å besvare spørsmålet: Hva er teater og skuespill? Emnet skal gi en grunnleggende innføring i skuespillerkunstens historie og metoder, og skape en forståelse for hva skuespillerens rolle har vært i de ulike epoker og teaterformer. Studenten skal bli kjent med forskjellige innganger til estetikk og tenkning rundt scenekunst.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om skuespillerens ulike funksjoner gjennom historien, og hvordan skuespillerkunsten har påvirket teaterkunsten vise versa
  • ha grunnleggende kunnskap om dramaturgi og andre analyseredskap i teateret
  • fått øvelse i å snakke om skuespillerestetikk og teaterkunst med bevissthet om historie og kontekst

Undervisning og læringsformer

Undervisningen foregår som workshop, forelesninger og egne studier. Noe av undervisningen vil kunne avvikles som samtaler og debatter, hvor studenten bevisstgjøres egen posisjon og eget perspektiv. Individuelle oppgaver eller gruppeoppgaver kan bli gitt, og besvarelser kan presenteres i skriftlig form eller plenum. I tillegg vil studenten selv måtte gjøre research, intervjuer og studier for å bidra til fellestimene. Deler av emnet vil normalt bli avviklet i form av en fagreise.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Vurdering ses i relasjon til emnets læringsutbytte. Studenten vurderes med utgangspunkt i sin aktive deltakelse i samtaler og debatter, bidrag i gruppearbeid og individuell utforskning. Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.