Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Sang 2

Studiepoeng
5
Emnekode
TS208
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

I Sang 2 skal studenten videreutvikle evnen til å formidle innholdet i sangen og gi den et kunstnerisk utrykk som tar hensyn til både musikalske tradisjoner og eget kunstnerskap. Studenten skal lære seg å gi reflekterte tilbakemeldinger basert på spesifikk forståelse av forskjellige sangtradisjoner.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • få erfaring med bruk av stemmekvalitet, rytmikk, frasering og språk innenfor forskjellige musikalske sjangre
  • ha utviklet grunnleggende trygghet og entusiasme i forhold til å synge foran et publikum.
  • kunne være lydhør overfor medkorister og innordne seg i et felles musikalsk uttrykk
  • kunne arbeide sammen med musiker i konsertsammenheng

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er lærerstyrt kan foregå individuelt, i gruppe, klassevis og på tvers av årstrinn. Det kreves en god del eget arbeide. I løpet av studieåret skal studentene prøve ut repertoar fra forskjellige musikalske sjangere. Undervisningen tilpasses hver enkelt students stemme og musikalitet. I løpet av studieåret vil studentene fremføre et sangprogram foran et publikum.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Studenten vurderes av pedagogen kontinuerlig gjennom hele semesteret i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.