Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Stemmebruk og språkovergang 2

Studiepoeng
9
Emnekode
TS206
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

I emnet arbeides det med stemmebruk og språkovergang. Utforskingen av stemmedynamiske virkemidler står sentralt. Studentene møter øvelser som stimulerer fantasi og kreativitet og erfarer hvordan dette arbeidet kan komme til uttrykk i stemmen. Det fokuseres på hvordan studenten integrerer stemmen inn i scenisk arbeid. Studentene får erfare hvordan de kan jobbe med stemme i møte med et auditivt medium.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne anvende dynamiske variasjoner i ulike kunstneriske uttrykk
  • være i stand til å utforske tekstens muligheter gjennom kropp og stemme
  • kunne vurdere et sceneroms akustiske egenskaper og tilpasse diksjon og volum til rommet
  • kunne overføre arbeidet med språk-/dialektovergang til scenisk arbeid
  • ha lært å regulere stemmebruk og diksjon inn i et auditivt format

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er lærerstyrt og kan foregå individuelt, i par, i mindre grupper, klassevis og i workshops. Emnet integreres i skuespillerarbeidet. Økt selvstendighet i egetarbeidet og tid til refleksjon står sentralt.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Studenten vurderes av pedagogen kontinuerlig gjennom hele semesteret i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.