Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Skuespillerfag 2

Studiepoeng
26
Emnekode
TS201
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

Hovedfokus i Skuespillerfag 2 er skuespillerens sceniske transformasjon og etablering av publikumskontrakter gjennom spillestil og formvalg. Enhver forestilling utgjør et univers med sine egne lover og regler, som skuespilleren er en del av. Tilsammen etablerer dette en kontrakt med publikum, der forventinger, sjanger og kontekst påvirker estetikk og spillestil.

I emnet skal studenten lære å etablere slike univers, og å utvikle og tilpasse sitt arbeid i en felles kunstnerisk prosess fram mot visning. Studentene jobber med lengre utdrag fra dramatiske tekster, der den sceniske skikkelsen går gjennom en utvikling. Studenten arbeider med flere partnere og med sceniske skikkelser som krever stor transformasjon. Aktuelle tema vil være forholdet mellom det indre og ytre, mellom det psykologiske og fysiske, mellom virkemidler og dramaturgi, mellom aktør og publikum.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

 • være i stand til å forme en scenisk skikkelse som går gjennom en utvikling
 • kunne transformere seg både ut fra et indre psykologisk og et ytre fysisk perspektiv
 • forstå hvordan språk, stemme og kropp anvendes i arbeidet med transformasjon
 • kunne tilpasse skikkelsens væremåte og følelsesliv til det spesifikke scenisk univers
 • ha tilegnet seg flere strategier for samarbeid overfor både medstudenter og pedagoger i en kunstnerisk kollektiv læringsprosess.
 • kunne vise til egne handlinger og holdninger som har bidratt til å styrke det praktiske kollektive arbeidet.
 • kunne beherske teknikker for å evaluere andres og egen arbeidsinnsats i en kollektiv prosess.

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er obligatorisk, og studentene arbeider i grupper eller klassevis. Deler av emnet kan organiseres som workshops. I tillegg kan det gis veiledning individuelt eller i gruppe, samt skriftlige oppgaver om emnet. Undervisningen i læringsmålet konkretiseres i spesifikke bolker med gruppeoppgaver hvor studentene arbeider i par eller grupper. Studentene møter flere funksjoner som hører til ved en teaterproduksjon. Eksempler på det kan være: inspisient, kostymedesigner, koreograf og lysdesigner. I perioder kan pedagoger fra fagene bevegelse, stemme og tekst være integrerte team i skuespillerfaget. Det holdes enten interne praktiske arbeidsdemonstrasjoner eller visninger for et offentlig publikum.

Arbeidskrav for emnet er:

 • obligatorisk frammøte
 • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
 • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
 • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav skal være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet.

Den aktuelle pedagog vurderer kontinuerlig studentenes arbeid gjennom hele undervisningsperioden, og studentene får hyppig tilbakemeldinger. Etter visningene vurderer emneansvarlig og de involverte pedagoger hver enkelt students læringsprosess og sluttresultat.

Etter første semester gjøres det en midtveisvurdering hvor studenten får oppsummerende tilbakemelding basert på underveisvurderingen som er gjort i undervisning. Midtveisvurderingen danner grunnlag for å eventuelt tilpasse undervisningen for å sikre progresjon i læringsmålene det kommende semesteret.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.