Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Idéutvikling og scenisk realisering 1

Studiepoeng
4
Emnekode
TS110
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

I emnet Idéutvikling og scenisk realisering 1 skal studentene selv utvikle kunstneriske ideer og scenisk realisere dem. Det kan jobbes både individuelt og i gruppe. Emnet skal også gi studentene elementær sceneteknisk opplæring.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • evne å utvikle kunstneriske ideer
  • kunne utarbeide og realisere eget konsept og eget scenisk uttrykk
  • ha oppøvd evnen til å virke som selvstendig kunstner
  • kunne skape et enkelt scenerom

Undervisning og læringsformer

Studentene forbereder seg gjerne over lang tid og har en kort og intensivert prøvetid. Arbeidene samles i et program som utvikles av studentene, i dialog med en veileder. Emnet avsluttes med visning.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet. Studentene vurderes av emneansvarlig og eventuelle veiledere i forhold til emnets læringsutbytte.Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.