Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunst- og teaterforståelse 1

Studiepoeng
5
Emnekode
TS109
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

Kunst- og teaterforståelse 1 skal gi studenten impulser til å lete etter svar på spørsmålet: Hva er kunst? Studenten skal introduseres for den vestlige kunstdiskursen og noen hovedlinjer gjennom de siste to tusen års estetiske filosofi. Hva har blitt forstått som kunst, hvorfor, og hvordan? Studenten skal problematisere kvalitetskriterier, og forstå hvordan kunst og estetikk kan henge sammen med felt som politikk, vitenskap, etikk etc.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha forståelse av behovet for en kunstdefinisjon
  • ha kunnskap om elementære perspektiv på kunst i antikken, renessansen, romantikken og modernismen
  • ha artikulert sitt eget forhold til kunst, og utvikle en problematiserende og selvreflekterende innstilling til seg selv og verden

Undervisning og læringsformer

Undervisningen foregår som workshop, forelesninger og egne studier. Noe av undervisningen vil avvikles som samtaler og debatter, hvor studenten bevisstgjøres egen posisjon og eget perspektiv. Individuelle oppgaver eller gruppeoppgaver kan bli gitt, og besvarelser kan presenteres i skriftlig form eller plenum. I tillegg vil studenten selv måtte gjøre research, intervjuer og studier for å bidra til fellestimene. Deler av emnet vil normalt bli avviklet i form av en fagreise.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Studenten vurderes med utgangspunkt i sin aktive deltakelse i samtaler og debatter, bidrag i gruppearbeid og individuell utforskning.Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.