Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Sang 1

Studiepoeng
5
Emnekode
TS108
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

Sang 1 skal studentene lære å jobbe selvstendig og kreativt med et sang-materiale. Studentene skal lære å formidle innholdet i sangen og gi den et kunstnerisk uttrykk, samt utvikle evne til å gi medstudenter konstruktive tilbakemeldinger.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha utforsket sammenhenger mellom kropp, pust og stemme
  • beherske grunnleggende sangteknikk
  • få erfaring med egne musikalske preferanser og bygge sitt eget sangrepertoar
  • ha grunnleggende kunnskap om rytmikk og frasering, samt tolkning av tekst i sanger
  • kunne synge flerstemt sammen med andre

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er lærerstyrt og kan foregå individuelt, i par og klassevis og på tvers av årstrinn. Undervisningen tilpasses hver enkelt students stemme og musikalitet. Studentene skal bygge et repertoar i dialog med pedagogen. Det anbefales at en del av sangene er på eget morsmål. Emnet avsluttes med visning av et sangprogram for et internt publikum.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk frammøte
  • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
  • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
  • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Studenten vurderes av pedagogen kontinuerlig gjennom hele semesteret i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.