Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Skuespillerfag 1

Studiepoeng
25
Emnekode
TS101
Inngår i studieprogram
Bachelor i skodespelarfag

Kort beskrivelse av emnet

Hovedfokus i Skuespillerfag 1 er grunnleggende skuespillertrening og møte med dramatisk tekst. Studentene skal lære å bruke egen kreativitet og fantasi for å skape sceniske hendelser. Studentene skal jobbe med improvisasjon som hjelper dem til å stole på egne impulser. I tillegg skal studentene introduseres for strategier for å transformere adferd, handlingsmønster, kropp og stemme i en scenisk sammenheng. Studentene lærer om partnerkontakt og lytting i både nonverbal og verbal dialog. Studentene gjør fellesøvelser som åpner sanseapparatet, øver tilgang til emosjoner og interaksjon. Studentene skal jobbe med scenetekst gjennom forskjellige lese- og iscenesettelsesstrategier. Det arbeides med rom, kropp, språk, stemme og fortolkning.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

 • ha grunnleggende forståelse for scenisk transformasjon og lært innganger til å skape sceniske skikkelser
 • ha erfart å fungere kreativt i scenisk arbeid, nonverbalt og verbalt, i interaksjon med partner, publikumog rommet
 • ha utviklet bevissthet om sceniske skikkelser, og deres forhold til det totale sceniske uttrykket  ha lært å analysere skuespillerarbeid, og tilegnet seg et grunnleggende fagspråk
 • kunne vise til gode samarbeidsevner.
 • ha tilegnet seg forståelse for medstudenter og pedagogers perspektiv i det kollektive arbeidet
 • ha tilegnet seg innsikt om egen arbeidsetikk i en kollektiv læringsprosess.
 • kunne anvende faglig terminologi for å gi konstruktiv kritikk til medstudenter.

Undervisning og læringsformer

Undervisningen i læringsmålet konkretiseres i spesifikke øvelser i skuespillerfag som bidrar til å styrke studentenes innsikt i og kunnskap om kollektivt arbeid. I tillegg kan det gis veiledning individuelt eller i gruppe, samt skriftlige oppgaver om emnet. Undervisningen er obligatorisk og foregår klassevis, individuelt eller i par. Læringen krever høy grad av egetarbeid, og det forventes at studentene kommer forberedt til undervisningen.

Arbeidskrav for emnet er:

 • obligatorisk frammøte
 • møte forberedt og delta aktivt i undervisning
 • godt samarbeid med pedagog og medstudenter
 • gjennomført pålagte oppgaver i emnet

Vurdering

Arbeidskrav skal være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet. Den aktuelle pedagog vurderer kontinuerlig studentenes arbeid gjennom hele undervisningsperioden, og studentene får hyppig tilbakemeldinger. Etter visningene vurderer emneansvarlig og de involverte pedagoger hver enkelt students læringsprosess og sluttresultat. Etter første semester gjøres det en midtveisvurdering hvor studenten får oppsummerende tilbakemelding basert på underveisvurderingen som er gjort i undervisning. Midtveisvurderingen danner grunnlag for å eventuelt tilpasse undervisningen for å sikre progresjon i læringsmålene det kommende semesteret.Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått