Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Konseptutvikling 2

Studiepoeng
4
Emnekode
RE203
Inngår i studieprogram
Bachelor i regi

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal trene opp studenten til å utvikle konsepter med utgangspunkt i et litterært forlegg. Studenten skal utvikle konsepter for virkeliggjøring av en overordnet lesning av materialet og begrunne bruk av ulike sceniske virkemidler.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • utvikle regikonsepter
  • kunne anvende ulike sceniske virkemidler for å realisere konseptet

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil bestå av lærerstyrt undervisning, selvstendig arbeid og workshops. Arbeidsformene vil i hovedsak bestå av oppgaveløsning, samtaler og forelesninger.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse
  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte oppgaver underveis

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentenes arbeid i emnet vurderes kontinuerlig gjennom tilbakemelding fra den aktuelle pedagog. Vurderingen tar utgangspunkt i emnets læringsmål og innhold, samt den enkelte students individuelle forutsetninger.

Emnet vurderes til bestått / ikke-bestått av fagansvarlig.