Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Masterarbeid

Studiepoeng
35
Emnekode
OP550
Inngår i studieprogram
Masterstudium i opera

Kort beskrivelse av emnet

 • Innstudering og fremføring av et rolleparti som ender opp i en fremførelse i fullt scenisk format med orkester
 • På selvstendig grunnlag innstudere en egenvalgt rolle eller lage et eget prosjekt og føre det frem til en offentlig visning.
 • Skriftlig refleksjonsarbeid. Studenten velger selv tema for refleksjonsarbeidet utfra tildelt rolle eller selvvalgt prosjekt.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten

 • vise vokale og musikalske evner på høyt nivå
 • vise inngående kunnskap om det valgte verkets stil
 • forholde seg bevisst og tydelig til alle komponenter i en komplett operaoppførelse
 • kunne formulere, dokumentere og formidle kunstneriske problemstillinger og vise kritisk refleksjon og faglig integritet
 • kunne arbeide som selvstendig operakunstner i større verk

Undervisning og læringsformer

Arbeidet i emnet vil bestå av selvstendig arbeid og veiledning. Det kan også inngå lærerstyrt undervisning.

Arbeidsformene vil i hovedsak være selvstendig kunstnerisk arbeid, prosjektarbeid, skriftlig arbeid og selvstudier.

Hver student skal ha en veileder for masteroppgaven. Studenten er ansvarlig for progresjonen i masterarbeidet, og må selv sørge for å gjøre jevnlige avtaler med/levere materiale til veileder slik at den planlagte progresjonen opprettholdes.

Arbeidskrav:

 • levere et selvstendig kunstnerisk arbeid
 • levere en skriftlig refleksjonsoppgave
 • obligatorisk tilstedeværelse og aktiv deltagelse

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet skal veiledes og vurderes underveis. Vurderingen fastsettes på grunnlag av emnets mål og hvordan disse kommer til uttrykk i masterprosjektet.

Masteroppgaven vurderes av tre sensorer, hvorav minst én ekstern. Både det kunstneriske arbeidet og refleksjonsarbeidet må være bestått for at studenten skal bestå emnet.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.