Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Scenisk arbeid og produksjoner 2

Studiepoeng
5
Emnekode
OP545
Inngår i studieprogram
Masterstudium i opera

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal gi studentene erfaring med praktisk arbeid på scenen. Dette gjøres gjennom ulike sceniske prosjekter som kommer i tillegg til avgangsproduksjonen som inngår i emnet Masterarbeid.

Sceniske arbeid og produksjoner integreres i alle emnene i studiet og produksjonene er derfor helt sentrale i utdanningen. Produksjonene skal omfatte ulike stilepoker og ha en viss bredde hva angår musikalsk, sanglig og scenisk stil. Valg av repertoar tilpasses den aktuelle studentgruppen ved operautdanningen.

Produksjonene ledes av et team som består av scenisk- og musikalsk ansvarlige.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne gestalte en større rolle, og fremstille den musikalsk og scenisk troverdig på scenen.
  • vise vokalt og scenisk overskudd i et variert repertoar
  • kunne initiere og utvikle en enkel scenisk produksjon
  • vise gode samarbeidsevner og forståelse for egen rolle i helheten

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i studiet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Undervisningen gis i gruppe, med fokus på den enkelte students utvikling.

Produksjonene er enten egne prosjekter for masterstudentene eller prosjekter som går på tvers av flere studieprogram ved Operahøgskolen. Produksjonene tilpasses slik at alle masterstudenter får gjøre minst ett større parti i løpet av studiet.

Praksis ved Den Norske Opera & Ballett eller medvirkning i annen profesjonell relevant virksomhet kan godkjennes som del av studiet.

I emnet sceniske produksjoner del 2 skal studenten innstudere og gjennomføre et operaparti i en komplett produksjon.

Arbeidskrav:

  • obligatorisk fremmøte, minimum 80 %
  • aktiv deltakelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, lærervurderinger og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets mål. Underveisvurdering foretas av aktuell pedagog.

I tillegg til vurdering underveis skal hver student holde en avsluttende visning. Ved avsluttende visning vurderes studentens rolleframføring av en ekstern sensor og aktuelle pedagoger.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.