Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Scenisk arbeid og produksjoner 1

Studiepoeng
15
Emnekode
OP505
Inngår i studieprogram
Masterstudium i opera

Kort beskrivelse av emnet

Scenisk arbeid og produksjoner står sentralt i utdanningen. Emnet skal gi studentene erfaring med praktisk arbeid på scenen. Arbeidet skal omfatte ulike stilepoker og ha en viss bredde hva angår musikalsk, sanglig og scenisk stil. Valg av repertoar tilpasses den aktuelle studentgruppen ved operautdanningen, og ledes av et team som består av scenisk- og musikalsk ansvarlige.

Sentralt i arbeidet er at studenten under veiledning og instruksjon må utvikle sin personlige tolkning og kunne gå inn i en rolle og fremstille denne i en helhet.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • Vise selvstendighet i arbeid med å analysere karakterer ut fra tekst og musikk
  • Kunne vise musikalske og sceniske ferdigheter i en scenisk fremstilling.
  • Kunne forholde seg til alle elementer som inngår i en scenisk produksjon.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i studiet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Undervisningen gis i gruppe, med fokus på den enkelte students utvikling.

Produksjonene er enten egne prosjekter for masterstudentene eller prosjekter som går på tvers av flere studieprogram ved Operahøgskolen. Produksjonene tilpasses slik at alle masterstudenter får gjøre minst ett større parti i løpet av studiet.

Praksis ved Den norske opera & ballett eller medvirkning i annen relevant profesjonell virksomhet kan godkjennes som del av emnet.

Arbeidskrav:

  • obligatorisk fremmøte, minimum 80 %
  • aktiv deltakelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studenten vurderes opp mot læringsutbyttet i emnet.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.