Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Improvisasjon og koreografisk komposisjon del 2

Studiepoeng
6
Emnekode
MS206
Inngår i studieprogram
Bachelor i samtidsdans

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal introdusere studentene for ulike metoder i improvisasjon og komposisjon og stimulere til skapende arbeid med dans. Studentene skal få en forståelse av forholdet mellom idéer, metoder og kunstnerisk uttrykk. Det fokuseres på å strukturere, bearbeide og utvikle ulike former for bevegelsesmateriale og deres relasjon til rom, tid og formidling. Emnet vektlegger også samarbeid, bevissthet rundt møtet med publikum, kollektiv tenkning og ideutvikling, samt elementer av analyse, tilbakemelding og kontekstualisering. Gjennom eksperimentering, selvstendighet og relasjonelle erfaringer, utvides handlingsrommet for egne valg.

Emnet består av:

 • ulike metoder for improvisasjon
 • ulike metoder for koreografisk komposisjon
 • utforsking og eksperimentering
 • idé- og konseptutvikling
 • observasjon, analyse, kontekstualisering

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

 • kunne anvende og utforske ulike metoder for improvisasjon
 • kunne eksperimentere med ulike komposisjonsmetoder
 • kunne arbeide selvstendig, individuelt og/eller kollektivt
 • kunne samarbeide med medstudenter om oppgaveløsning og gi konstruktive tilbakemeldinger
 • kunne gjennomføre en prosess fra idé til visning

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Kreative oppgaver, forelesninger og skriftlige arbeid inngår også. Undervisningen kan foregå i større eller mindre grupper.

Undervisningen tilpasses progresjonen og målet med studiet, og ut i fra gruppens sammensetning.

Arbeidskrav for emnet er:

 • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
 • gjennomført faglige pålagte oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærerne/koreografene i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.