Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Andre danse- og bevegelsesfag del 2

Studiepoeng
11
Emnekode
MS205
Inngår i studieprogram
Bachelor i samtidsdans

Kort beskrivelse av emnet

Andre danse- og bevegelsesfag gir studentene en mangefasettert erfaring i ulike stiler, teknikker, og tradisjoner. Emnet kan også romme ikke-sceniske tradisjoner, tradisjonsdanser, og alternative fysiske praksiser. Emnet skal oppøve fysisk bevisstgjøring, dansetekniske ferdigheter og artikulasjon som støtter opp under læringsmålene for utdanningen som helhet. Gjennom emnet møter studentene ulike innganger til form, dynamikk, rytme og arbeid med energi. Emnet reflekterer sammenhengen mellom et mangfold av dans- og bevegelsespraksiser, både som ferdigheter og i en historisk kontekst.

Emnet omfatter erfaringer med teknikker og uttrykk

 • fra modernismen innen dans
 • kinestetiske og somatiske praksiser
 • fra jazzdans • urbane danseuttrykk
 • ulike former for samdans
 • alternative fysiske praksiser og andre dansetradisjoner

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

 • ha kjennskap til og grunnleggende erfaring med ulike dansetradisjoner, stilarter og innganger til fysisk artikulasjon
 • ha erfaring med form, dynamikk, rytme, koordinasjon, fysiske prinsipper med utgangspunkt i ulike praksiser og tradisjoner
 • erfare verdien av ulike danseferdigheter og fysiske ferdigheter
 • være i stand til å veksle mellom ulike fysiske og danseriske innganger
 • ha erfaring med kinestetisk og somatisk arbeid
 • kunne utføre partnerarbeid på et godt nivå

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Undervisningen gis normalt i grupper og består i hovedsak av fysisk trening, denne undervisningen ledes normalt av en lærer, men kan også være selvstudium.

Arbeidskrav for emnet er:

 • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
 • gjennomføre faglig pålagte oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærerne i samråd med programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.