Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utstillingspraksis 1

Studiepoeng
5
Emnekode
MK315
Inngår i studieprogram
Bachelor i medium- og materialbasert kunst

Kort beskrivelse av emnet

Utstillingspraksis gir studentene trening i å presentere eget arbeid i en offentlig sammenheng. Det offentlige står sentralt i enhver form for kunstnerisk praksis. Dette kan være i form av en utstilling, forestilling, opplesning, intervensjon, radio-overføring, publikasjon eller annen form for uttrykk i det offentlige rom.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • gjennomføre en utstilling som presenterer egen kunstnerisk orientering på en profesjonell måte
  • være kjent med eksperimentelle strategier, samt egnede former for presentasjon og kommunikasjon

Undervisning og læringsformer

Undervisningen organiseres som workshops og veiledning.

Arbeidskrav for emnet:

  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte arbeidsoppgaver og presentasjoner

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Ved avslutning av semesteret vurderes studenten av emneansvarlig og studentens hovedveileder og det gis en strukturert tilbakemelding til hver enkelt student om egen utstilling.

Vurderingen skjer i forhold til emnets læringsutbytte.

Det benyttes karakterene: bestått / ikke-bestått.