Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition Practices 1

ECTS Credits
5
Course code
MK315
Included in study programme
BFA in Medium- and Material Based Art

Brief course description

Utstillingspraksis gir studentene trening i å presentere eget arbeid i en offentlig sammenheng. Det offentlige står sentralt i enhver form for kunstnerisk praksis. Dette kan være i form av en utstilling, forestilling, opplesning, intervensjon, radio-overføring, publikasjon eller annen form for uttrykk i det offentlige rom.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • gjennomføre en utstilling som presenterer egen kunstnerisk orientering på en profesjonell måte
  • være kjent med eksperimentelle strategier, samt egnede former for presentasjon og kommunikasjon

Teaching and learning methods

Undervisningen organiseres som workshops og veiledning.

Arbeidskrav for emnet:

  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte arbeidsoppgaver og presentasjoner

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Ved avslutning av semesteret vurderes studenten av emneansvarlig og studentens hovedveileder og det gis en strukturert tilbakemelding til hver enkelt student om egen utstilling.

Vurderingen skjer i forhold til emnets læringsutbytte.

Det benyttes karakterene: bestått / ikke-bestått.