Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Gruppekritikk 5

Studiepoeng
2
Emnekode
MK304
Inngår i studieprogram
Bachelor i medium- og materialbasert kunst

Kort beskrivelse av emnet

Gruppekritikk er tverrfaglige fora med varierende gruppestruktur og størrelse. Gruppekritikk gir studentene mulighet til å utveksle erfaringer og reflektere over hverandres arbeid. Med utgangspunkt i presentasjon av egen praksis og kunstneriske fordypning vil studentene sammen kunne analysere og drøfte relevante spørsmål knyttet til eget og andres arbeid, samt diskutere fellesreferanser som ligger til grunn for all kunstnerisk praksis. Gjennom denne samtalen utvikler studenten verdifull erfaring. Ved å lære seg å ta ansvar for eget arbeid og gjenkjenne verdier som er til stede i andres arbeid, skapes en tilhørighet til hele kunstfeltet. Som en del av dette videreutvikler studenten konseptuelle og estetiske kunnskaper og ferdigheter som er grunnleggende for fremstilling av kunst.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • identifisere kunstneriske spørsmål, problemer og anliggender som er relevante for utvikling av egen og andres praksis
  • analysere, stille spørsmål ved og evaluere eget og andres arbeid, inkludert presentasjonsformen, innenfor et oppdatert kritisk rammeverk
  • foreslå, artikulere og reflektere over tolkninger, kritikk av verk, og ulike måter å møte kunstneriske spørsmål på, utfra produktive og bevisste metoder

Undervisning og læringsformer

Undervisningen organiseres som samtaler i større grupper.

Arbeidskrav for emnet:

  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • skriftlig refleksjon som inngår i semesterteksten (se eget arbeidskrav i kursbeskrivelse)

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Ved avslutning av semesteret vurderes studenten av emneansvarlig og studentens hovedveileder og det gis en strukturert tilbakemelding til hver enkelt student om studentens diskursive deltakelse i gruppekritikken.

Vurderingen skjer i forhold til emnets læringsutbytte.

Det benyttes karakterene: bestått / ikke-bestått.