Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kontekstualisering 4

Studiepoeng
5
Emnekode
MK213
Inngår i studieprogram
Bachelor i medium- og materialbasert kunst

Kort beskrivelse av emnet

Emnet Kontekstualisering skal gi studenten referanser og relevant begrepsapparat for å utvikle evnen til kritisk refleksjon rundt egen kunstnerisk praksis. Gjennom tolkning og drøfting av kunstfaglige tekster gjør studentene seg kjent med teoretiske tilnærminger som har preget kunstfaglig tradisjon og tenkning. Emnet vil vektlegge endringer innen estetiske så vel som sosiokulturelle perspektiver, og kan belyse eksempelvis ideologiske, feministiske, postkoloniale og etiske posisjoner.

Kontekstualisering 4 skal bidra til videreutviklingen av egne kunstneriske prosjekter, via økt kjennskap til ulike ideologiske og sosiokulturelle perspektiver på kunstnerisk praksis

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne anvende relevante tekster for å reflektere omkring eget kunstnerisk arbeid
  • kunne reflektere over egen kunstnerisk praksis relatert til ulike ideologiske og sosiokulturelle perspektiver

Undervisning og læringsformer

Undervisningen organiseres som en kombinasjon av forelesninger og drøfting av tekster i grupper.

Arbeidskrav for emnet:

  • aktiv deltakelse i undervisningen
  • innlevering av tekst (ca. 500 ord)

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering i emnet.

Vurderingen ses i relasjon til emnets læringsutbytte og gjøres av emneansvarlig. Både den innleverte teksten og studentens deltakelse i undervisningen utgjør vurderingsgrunnlaget.

Det benyttes karakterene: bestått/ikke bestått.