Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Contextualizing 4

ECTS Credits
5
Course code
MK213
Included in study programme
BFA in Medium- and Material Based Art

Brief course description

Emnet Kontekstualisering skal gi studenten referanser og relevant begrepsapparat for å utvikle evnen til kritisk refleksjon rundt egen kunstnerisk praksis. Gjennom tolkning og drøfting av kunstfaglige tekster gjør studentene seg kjent med teoretiske tilnærminger som har preget kunstfaglig tradisjon og tenkning. Emnet vil vektlegge endringer innen estetiske så vel som sosiokulturelle perspektiver, og kan belyse eksempelvis ideologiske, feministiske, postkoloniale og etiske posisjoner.

Kontekstualisering 4 skal bidra til videreutviklingen av egne kunstneriske prosjekter, via økt kjennskap til ulike ideologiske og sosiokulturelle perspektiver på kunstnerisk praksis

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne anvende relevante tekster for å reflektere omkring eget kunstnerisk arbeid
  • kunne reflektere over egen kunstnerisk praksis relatert til ulike ideologiske og sosiokulturelle perspektiver

Teaching and learning methods

Undervisningen organiseres som en kombinasjon av forelesninger og drøfting av tekster i grupper.

Arbeidskrav for emnet:

  • aktiv deltakelse i undervisningen
  • innlevering av tekst (ca. 500 ord)

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering i emnet.

Vurderingen ses i relasjon til emnets læringsutbytte og gjøres av emneansvarlig. Både den innleverte teksten og studentens deltakelse i undervisningen utgjør vurderingsgrunnlaget.

Det benyttes karakterene: bestått/ikke bestått.