Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunstnerisk praksis 1

Studiepoeng
18
Emnekode
MK101
Inngår i studieprogram
Bachelor i medium- og materialbasert kunst

Kort beskrivelse av emnet

I første semester gjennomfører studenten grunnleggende opplæring og verkstedkurs som del av Kunstnerisk praksis.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • vise grunnleggende kunnskap om kunstneriske virkemidler og verktøy innen eget fagområde
  • kunne benytte et utvalg faglig relevante redskap i sitt kunstneriske arbeid

Undervisning og læringsformer

Undervisningen organiseres på de enkelte fagområder og i form av tverrfaglig undervisning i enkelte fag. Obligatorisk undervisning er: Innledende intensivkurs, verkstedsundervisning, veiledning,

Arbeidskrav for emnet:

  • deltagelse i all obligatorisk undervisning
  • fire veiledninger i løpet av semesteret
  • aktiv deltagelse i diskusjoner og gjennomganger
  • gjennomførte arbeidsoppgaver og innleveringer av praktiske og skriftlige oppgaver, samt presentasjoner

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Ved avslutning av semesteret vurderes studenten av emneansvarlig og studentens hovedveileder, og det gis en strukturert tilbakemelding til hver enkelt student om eget kunstneriske arbeid og progresjon.

Vurderingen skjer i forhold til emnets læringsutbytte.

Det benyttes karakterene: bestått / ikke-bestått.