Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Artistic Practice 1

ECTS Credits
18
Course code
MK101
Included in study programme
BFA in Medium- and Material Based Art

Brief course description

I første semester gjennomfører studenten grunnleggende opplæring og verkstedkurs som del av Kunstnerisk praksis.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • vise grunnleggende kunnskap om kunstneriske virkemidler og verktøy innen eget fagområde
  • kunne benytte et utvalg faglig relevante redskap i sitt kunstneriske arbeid

Teaching and learning methods

Undervisningen organiseres på de enkelte fagområder og i form av tverrfaglig undervisning i enkelte fag. Obligatorisk undervisning er: Innledende intensivkurs, verkstedsundervisning, veiledning,

Arbeidskrav for emnet:

  • deltagelse i all obligatorisk undervisning
  • fire veiledninger i løpet av semesteret
  • aktiv deltagelse i diskusjoner og gjennomganger
  • gjennomførte arbeidsoppgaver og innleveringer av praktiske og skriftlige oppgaver, samt presentasjoner

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Ved avslutning av semesteret vurderes studenten av emneansvarlig og studentens hovedveileder, og det gis en strukturert tilbakemelding til hver enkelt student om eget kunstneriske arbeid og progresjon.

Vurderingen skjer i forhold til emnets læringsutbytte.

Det benyttes karakterene: bestått / ikke-bestått.