Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kommunikasjon 3

Studiepoeng
5
Emnekode
KR537
Inngår i studieprogram
Master i kunst og offentlige rom

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal tilby studentene videre undervisning innen praktisk og teoretisk formidling, kommunikasjon og presentasjon av kunstprosjekt i offentlige rom. Undervisning foregår parallelt med at studenten arbeider med sitt selvstendige kunstneriske masterprosjekt. Emnet skal understreke nødvendigheten av å inkorporere formidling som del av utviklingen av et kunstprosjekt, samt bidra til utvikling av kunnskap om kommunikasjonsformer, kontekst og publikum.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha utviklet kunnskap om kommunikasjonsformer og teorier og deres anvendelse på kunst i offentlige rom
  • ha tilegnet seg, kunne forholde seg kritisk til og anvende kunnskap om ulike kunstprosjekts møte med kontekst og publikum i offentlige rom
  • kunne anvende ulike teoretiske og praktiske verktøy og metoder for å kommunisere sitt eget kunstneriske arbeid og for å forstå hvordan man kan arbeide for å kommunisere prosjektet sitt i offentlige rom med et publikum
  • kunne benytte ulike strategier og metoder for formidling og kommunikasjon av kunstprosjekt i offentlige rom, avhengig av kontekst og publikum
  • beherske grunnleggende kompetanse for å kunne presentere kunstprosjektet sitt i en offentlighet

Undervisning og læringsformer

Work-shops med gjesteforelesninger, presentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og egenarbeid.

Det forutsettes at studentene deltar aktivt i diskusjoner og gjennomfører arbeidsoppgaver og innleveringer av praktiske og skriftlige oppgaver og/eller presentasjoner.

I tillegg er det krav om minimum 80 % oppmøte i all planlagt undervisning.

Vurdering

Arbeidskrav skal være oppfylt og emnet vurderes på bakgrunn av egenarbeid presentert i plenum. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.