Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kontekstualisering 4

Studiepoeng
5
Emnekode
KR534
Inngår i studieprogram
Master i kunst og offentlige rom

Kort beskrivelse av emnet

Kontekstualisering dekker teori, refleksjon, metode og kunst- og faghistorie, i tillegg til spørsmål knyttet til dokumentasjon og formidling. Det teoretiske innholdet strekker seg fra generell kunstteori til spesialisert teori for kunst i offentlige rom. Studenten skal bli kjent med og utvikle evne til kritisk refleksjon og drøfting, både i forhold til eget faglig virke og i forhold til andre fag- og virksomhetsområder i samfunnet. Dette skal resultere i innsikt om eget kunstnerisk ståsted både når det gjelder teori og metode.

Emnet søker å spesifikt å internalisere teoretisk innsikt for praktisk bruk ved å fokusere på sosio-historiske endringer av forståelsen av kunst og offentlighet. Emnet skal både tilby et analytisk verktøy, anvende kunstneriske metoder i praksis og gi forutsetninger for å skape kunst i offentlige rom. Emnet vil gi et historisk, kunstteoretisk og praktisk, kunstnerisk blikk på relasjonene mellom kunst og kontekst.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • besitte dypere teoretisk og historisk kunnskap om kunstproduksjon utenfor kunstinstitusjonens tradisjonelle visningsrom
  • besitte konkret kunnskap om de sosio-historiske endringer av offentlighetsforståelsen
  • ha utviklet evne til å analysere kunstens kontekstuelle problemstillinger
  • kunne artikulere muntlig og skriftlig egen kunstnerisk praksis i teoretisk, historisk, kulturell og politisk kontekst
  • ha utviklet evne til kritisk refleksjon og analyse omkring kunstens rolle i offentligheten
  • ha opparbeidet inngående forståelse for fagets problemstillinger og historie Være i stand til å bruke kritisk innsikt i egen kunstnerisk forskning og refleksjon

Undervisning og læringsformer

Forelesninger, presentasjoner, diskusjoner, ekskursjoner, tekstproduksjon, gruppearbeid og egenarbeid, workshops, og praktiske oppgaver.

Vurdering

Det vil bli gitt jevnlig tilbakemelding fra veileder/timelærere gjennom begge semestrene. Arbeidskrav skal være oppfylt og emnet vurderes på bakgrunn av egenarbeid presentert i plenum. Emnet vurderes til bestått/ikke beståt