Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Masterprosjekt 2 VÅR

Studiepoeng
20
Emnekode
KR533
Inngår i studieprogram
Master i kunst og offentlige rom

Kort beskrivelse av emnet

I Masterprosjekt 2, vår skal studenten videreføre, utvikle og sluttføre sitt individuelle masterprosjekt som relaterer seg til problemstillinger knyttet til offentlige rom. Gjennom å tilegne seg kunnskap om et sted, en kontekst eller en situasjon og dets estetiske, kunstneriske, kulturelle, politiske, og sosiale særegenheter, skal studentene arbeide med et eller flere selvstendige kunstnerisk prosjekert i offentlig rom. I arbeidet med prosjektet skal studenten være i tett dialog med hovedveileder. Emnet avsluttes med en gjennomgang av prosjektenes utvikling og status, der studenten presenterer en analyse av kunstprosjektet basert på arbeidet i løpet av emnet.

Det kunstneriske arbeidet kan finne forskjellige former, fra tradisjonell skulptur i ulike medier, via kunstarkitektoniske installasjoner, til relasjonelle handlinger og sosiale intervensjoner. Masterprosjektet kan inneholde ulike kunstneriske strategier og metoder, utviklet individuelt eller i gruppe. Det skal omfatte praktiske, teoretisk, etiske og legale forhold knyttet til utfordringene med å jobbe med kunst i offentlige rom. Som en del av prosjektet skal det lages en refleksjonstekst hvor politiske, legale, geografiske, økonomiske og/eller andre forutsetninger og premisser diskuteres.

I arbeidet med prosjektet skal studenten være i tett dialog med hovedveileder. Masterprosjekt 2, vår inneholder også samarbeid med kurator eller koordinator/team om avgangsutstillingen/offentlig visning, og tekstveiledning foran ferdigstilling av den kritiske refleksjonsteksten som skal evalueres sammen med det endelige prosjektet (prosjektene) før deltakelse i eksamen.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne sette eget kunstneriske prosjekt i kontekst, analysere, problematisere og diskutere det
  • kunne anvende erfaringer og kunnskap fra egen kunstproduksjon i andre faglige sammenhenger
  • kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et større selvstendig kunstprosjekt på høyt nivå i det offentlige rom
  • kunne identifisere, analysere, vurdere og artikulere kunstneriske, estetiske og etiske problemstillinger ved eget prosjekt i møte med det offentlige rom
  • kunne arbeide profesjonelt med kunst i offentlig rom på et høyt nivå
  • kunne analysere, dokumentere og formidle kunstfaglige problemstillinger knyttet til kunst i offentlige rom, til et profesjonelt og allment publikum

Undervisning og læringsformer

Det selvstendige kunstneriske arbeidet står sentralt i masterstudiet og forutsetter individuell fordypning, selvstendig arbeid og utvikling av kunstprosjekt i samråd med hovedveileder.

Utstrakt egenarbeid, og veiledning og samtaler med hovedveileder samt andre faglige ansatte og inviterte gjestelærere, i tillegg til felles studentpresentasjoner, gruppekritikk, foredrag, workshops, produksjon og deltakelse i offentlige samlinger etc.

Masterprosjektet leveres innen en anslått frist siste del av semesteret.

Vurdering

Arbeidskravene må oppfylles.

Avslutningsprosjektet skal vurderes i forhold til hvordan det er begrunnet, hvordan det er gjennomført og hvordan det er rapportert, og ellers i forhold til læringsmålene for emnet. Masterprosjektet leveres innen en anslått frist siste del av semesteret.

Det selvstendige arbeidet, kunstnerisk og skriftlig del, vurderes samlet av en sensurgruppe bestående av en intern og to eksterne sensorer. Eksamen følger en bestemt prosedyre.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått