Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kommunikasjon 1

Studiepoeng
5
Emnekode
KR517
Inngår i studieprogram
Master i kunst og offentlige rom

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal tilby studentene innføring i praktisk og teoretisk kunnskap om formidling, kommunikasjon og presentasjon av kunstprosjekt i offentlige rom. Emnet trekker veksler på kommunikasjonsteori og undervisningen foregår parallelt med at studenten arbeider med sitt selvstendige kunstneriske arbeid (individuelt eller i grupper). Emnet skal understreke nødvendigheten av å inkorporere formidling og kommunikasjon som del av utviklingen av et kunstprosjekt, samt bidra til utvikling av kunnskap om kontekst og publikum.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne identifisere, analysere og vurdere kunstneriske, estetiske og etiske problemstillinger knyttet til egen kunstneriske praksis
  • kunne benytte egnede metoder og tilnærminger fra tidligere kunstneriske praksiser til å artikulere eget fokus og interesse
  • mestre den grunnleggende kompetansen som skal til for å kontekstualisere og beskrive egen kunstneriske praksis.

Undervisning og læringsformer

Workshops med gjesteforelesninger, presentasjoner, diskusjoner, tekstproduksjon, gruppearbeid og egenarbeid.

Vurdering

Arbeidskrav skal være oppfylt og emnet vurderes på bakgrunn av egenarbeid presentert i plenum.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.