Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Produksjon 1

Studiepoeng
5
Emnekode
KR516
Inngår i studieprogram
Master i kunst og offentlige rom

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er rettet mot problemstillinger knyttet til oppstart og produksjon av prosjekter i offentlige rom. Emnet tematiserer og diskuterer prosjekter som har byen, offentlige rom og offentlige sfærer som sted for kunstproduksjon. Emnet har som mål å være produktivt og diskursivt, og studentene oppmuntres til å arbeide nært sitt eget interesseområde innen kunst og offentlige rom. Praksis innen emnet vil gi en plattform for senere arbeid på.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha innsikt i ulike typer kunstproduksjon innen ulike typer offentlige situasjoner
  • ha tilegnet seg ferdigheter for produksjon av et mindre prosjekt i offentlige rom.
  • ha tilegnet seg forutsetninger for å kunne planlegge og organisere et mindre kunstprosjekt i offentlige rom

Undervisning og læringsformer

Forelesninger, egenarbeid/ kunstnerisk egenprosjekt, presentasjoner, diskusjoner, ekskursjoner, gruppearbeid og praktiske workshops,. Det meste av undervisningen vil være felles.

Vurdering

Arbeidskrav skal være oppfylt og emnet vurderes på bakgrunn av egenarbeid presentert i plenum. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.