Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunstnerisk undersøkelse 2

Studiepoeng
5
Emnekode
KR515
Inngår i studieprogram
Master i kunst og offentlige rom

Kort beskrivelse av emnet

Emnet fokuserer på kunstnerisk undersøkelse som inkorporert i kunstnerisk praksis. For å utvikle en forståelse for ulike undersøkelsesmetoder og genre, vil emnet tilby undervisning som avdekker akademiske disipliner fra antropologi, etnografi, sosiologi og journalistikk til humanistiske fag og empirisk vitenskap. For kunstnerisk utviklingsarbeid (forskning) innen kunst og offentlige rom knytter utforskningen seg spesifikt til forståelse av romlige praksiser og relasjonen til kontekst, sted og situasjon. Emnet skal sikre studentene en forståelse av at denne utforskningen tar utgangspunkt egen praksis, og at den kan og skal anvendes i eget masterprosjekt.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • være i stand til å forstå ulike metodiske tilnærminger innenfor områder som forsker på offentlighet/offentlige rom
  • være i stand til å anvende bestemte metoder i utvikling av eget masterprosjekt
  • kunne mestre den kompetansen som skal til for å utvikle en bestemt metode i forhold til eget masterprosjekt.

Undervisning og læringsformer

Forelesninger, presentasjoner, diskusjoner, ekskursjoner, gruppearbeid og egenarbeid, workshops, og praktiske oppgaver.

Det forutsettes at studentene deltar aktivt i diskusjoner og gjennomfører arbeidsoppgaver og innleveringer av skriftlige/praktiske oppgaver og/eller presentasjoner. I tillegg er det krav om minimum 80 % oppmøte i planlagt undervisning

Vurdering

Det vil bli gitt jevnlig tilbakemelding fra veileder/timelærere gjennom emnet.

Arbeidskrav skal være oppfylt og emnet vurderes på bakgrunn av egenarbeid presentert i plenum.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.