Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Masterprosjekt 1 VÅR

Studiepoeng
10
Emnekode
KR513
Inngår i studieprogram
Master i kunst og offentlige rom

Kort beskrivelse av emnet

Ved masterstudiet Kunst og offentlige rom er masterprosjektet hver enkelt students hovedprosjekt. Dette kan bestå av ett enkelt prosjekt eller være en sammenstilling av flere mindre prosjekter som refererer, undersøker, kommenterer eller agerer i det offentlige rom.

Masterprosjekt 1, vår, er en oppfølging og utvikling av masterprosjektet som ble påbegynt i høstsemesteret. Gjennom å tilegne seg kunnskap om et sted, en kontekst eller en situasjon og dets estetiske, kunstneriske, kulturelle, politiske, og sosiale særegenheter, skal studentene fortsette arbeidet med et selvstendig kunstnerisk prosjekt i offentlig rom. I arbeidet med prosjektet skal studenten være i tett dialog med hovedveileder. Ved slutten av vårsemesteret skal studenten ferdigstille deler av sitt prosjekt, eller et mindre delprosjekt , og presentere dette for et publikum. Studenten får tilbakemeldinger som tas videre i arbeidet med kunstprosjektet i emnet Masterprosjekt 2.

Det kunstneriske arbeidet kan finne forskjellige former, fra tradisjonell skulptur i ulike medier, via kunstarkitektoniske installasjoner, til relasjonelle handlinger og sosiale intervensjoner. Masterprosjektet kan inneholde ulike kunstneriske strategier og metoder, utviklet individuelt eller i gruppe.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne oppdage og analysere kunstfaglige problemstillinger innen feltet kunst i offentlige rom og vise dette i forhold til eget foreslått kunstprosjekt. Besitte spesifikk kunnskap om produksjon og formidling knyttet til kunstpraksiser I offentlige rom
  • kunne utvikle og beskrive et kunstprosjekt i offentlige rom, ved å formulere en prosjektbeskrivelse for sitt masterprosjekt Kunne produsere et prosjekt (eller flere små prosjekter) som følger opp tankegangen í egen foreslåtte prosjektbeskrivelse
  • kjenne til og formidle overordnede strategier, metoder og problemstillinger knyttet til å utvikle og skape kunst i offentlige rom Beherske de grunnleggende ferdigheter som trengs for å presentere masterprosjektet offentlig

Undervisning og læringsformer

Kurs, veiledning og egenarbeid.


Det selvstendige kunstneriske arbeidet står sentralt i masterstudiet og forutsetter individuell fordypning, selvstendig arbeid og utvikling av kunstprosjekt i samråd med hovedveileder. Utstrakt egenarbeid, gruppediskusjoner, og veiledning med hovedveileder samt andre faglige ansatte og inviterte gjestelærere. Innlevering av prosjektbeskrivelse. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i diskusjoner og gjennomfører arbeidsoppgaver og innleveringer av praktiske og skriftlige oppgaver og/eller presentasjoner.

I tillegg er det krav om minimum 80 % oppmøte.

Vurdering

Arbeidskravene må oppfylles. Prosjektbeskrivelsen må godkjennes for at studenten skal kunne gå videre i studiet.

Prosjektbeskrivelsen vurderes til bestått/ikke-bestått av en sensorgruppe bestående av 3 sensorer.