Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Masterprosjekt 1 HØST

Studiepoeng
10
Emnekode
KR503
Inngår i studieprogram
Master i kunst og offentlige rom

Kort beskrivelse av emnet

Ved masterstudiet Kunst og offentlige rom er masterprosjektet hver enkelt students hovedprosjekt. Dette kan bestå av ett enkelt prosjekt eller være en sammenstilling av flere mindre prosjekter som refererer, undersøker, kommenterer eller agerer i det offentlige rom. I masterprosjekt 1, høst, skal studentene starte sitt hovedprosjekt som vil fortsette å utvikle seg i løpet av studiet.

Ved semesterslutt skal studentene presentere prosjektets idé, undersøkende metoder og videre tanker for utvikling av prosjektet i vårsemesteret.Det kunstneriske arbeidet kan finne forskjellige former, fra tradisjonell skulptur i ulike medier, via kunstarkitektoniske installasjoner, til relasjonelle handlinger og sosiale intervensjoner.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha opparbeidet kunnskap og evne til å formidle sin egen innfallsvinkel og interesse innen feltet, og til å formulere og begrunne dette i et forslag til et kunstprosjekt som relaterer seg til offentlige rom eller offentlige forhold
  • kunne oppdage, analysere og diskutere kunstfaglige, praktiske og etiske problemstillinger som finnes i eget masterprosjekt
  • være i stand til å identifisere fagområdet, et sted, en situasjon eller hendelse innenfor den offentlige sfære og kunne begrunne et prosjekt med bakgrunn i tidligere gjennomførte undersøkelser eller utforskninger
  • kunne, formulere og diskutere faglige resonnementer, samarbeide, og utarbeide praktiske løsninger på problemstillinger som oppstår i arbeid med kunst i offentlige rom
  • ha tilegnet seg grunnleggende ferdigheter for å kunne se kritisk på eget prosjekt, analysere, presentere og diskutere det i uttrykksformer og terminologi relevant for fagfeltet kunst i offentlige rom presentere en prosjekt-idé ved hjelp av skriftlig og visuell framstilling

Undervisning og læringsformer

Det selvstendige kunstneriske arbeidet står sentralt i masterstudiet og forutsetter individuell fordypning, selvstendig arbeid og utvikling av kunstprosjekt i samråd med hovedveileder.

Utstrakt egenarbeid, gruppediskusjoner, og veiledning med hovedveileder samt andre faglige ansatte og inviterte gjestelærere.

Masterprosjekt 1 inneholder en kunstnerisk og en skriftlig del. Emnet avsluttes med en gjennomgang av prosjektenes utvikling og status, der studenten presenterer en revidert skisse og plan for gjennomføring av kunstprosjektet basert på arbeidet i løpet av semesteret/emnet.

Vurdering

Arbeidskrav skal være oppfylt og emnet vurderes på bakgrunn av egenarbeid presentert i plenum. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.