Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Masterprosjekt II

Studiepoeng
40
Emnekode
KO550
Inngår i studieprogram
Master i koreografi

Kort beskrivelse av emnet

Emnet Masterprosjekt I er et fordypningsarbeid sentrert rundt utvikling av et selvstendig koreografisk prosjekt ved å anvende og integrere innsikt fra studiets øvrige emner. Studentene skal her planlegge, utforske, utvikle, realisere, dele, og reflektere over selvvalgte kunstneriske problemstillinger; og forventes å kunne vise kunstnerisk selvstendighet, modenhet og refleksjon i sine koreografiske løsninger og valg.

Emnet er oppbygd som følger:

Tredje semester (2 år):

 • Fordypning: utprøving av koreografiske elementer og strategier

Fjerde semester (2 år):

 • Realisering: iscenesettelse og visning av det kunstneriske prosjektet
 • Refleksjon: dokumentasjon, refleksjon og offentlig presentasjon av prosjektet

Emnets andre år avsluttes med visning av et selvstendig koreografisk prosjekt, utarbeidelse av dokumentasjon og refleksjon over prosess og resultat, og offentlig presentasjon av prosjektet som helhet.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

 • ha god kunnskap til å vurdere bruken av ulike koreografiske metoder og strategier
 • kunne vise faglig integritet og kritisk refleksjon i iscenesettelse eller realisering av en selvvalgt kunstnerisk problemstilling
 • kunne lede et kunstnerisk prosjektarbeid med sammensatte koreografiske prosesser, praktisk og yrkesetisk forsvarlig
 • kunne dokumentere eget koreografisk prosjekt på en relevant måte
 • kunne skape selvstendige koreografiske verk med høy kompleksitet, bygd på bevisste valg og forståelse for virkemidlenes funksjon og betydning.
 • kunne forberede og vurdere kunstnerisk prosjekter med faglig integritet og lede koreografiske prosjekter med yrkesetisk bevissthet
 • kunne vurdere relevante dokumentasjonsformer for å presentere koreografisk virksomhet og kunstnerisk utviklingsarbeid

Undervisning og læringsformer

Arbeidet i emnet vil bestå av selvstendig arbeid, veiledning og underviserstyrt undervisning.Arbeidsformene består i hovedsak av prosjektarbeid, seminarer, fagfellevurderinger og tilbakemeldinger av medstudenter og undervisere, veiledning, skriftlige oppgaver og selvstudier.

Hver student skal ha en hovedveileder fra første til fjerde semester, samt en biveileder i andre år knyttet til realiseringen og visningen av masterprosjektet. Hovedveileder må være internt fra KHIO. Studenten er selv ansvarlig for progresjonen i masterprosjektarbeidet; det innebærer å oppfylle gitte arbeidskrav og holde jevnlig kontakt og avtaler inngått med veileder slik at studieprogresjonen opprettholdes.

Eventuelle endringer i prosjektbeskrivelsen fra første år skal godkjennes av fagansvarlig.

Arbeidskrav for emnet er:

 • aktiv deltakelse i obligatorisk undervisning og veiledningssituasjonen.
 • gjennomføring av faglige oppgaver i henhold til de gitte yrkesetiske retningslinjer ved KHIO
 • realisering og visning av masterprosjektet
 • innlevering av dokumentasjon og refleksjonsdel
 • gjennomført prosjektpresentasjon og samtale med sensorgruppen.

Vurdering

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering av emnet masterprosjekt.

Vurderingen av den kunstneriske delen av masterprosjektet gjøres av en gruppe som består av en ekstern og en til to interne sensorer. Den skriftlige dokumentasjonen og refleksjonen vurderes av en intern og en ekstern sensor. Vurderingen gjøres på grunnlag av kriteriene definert under læringsutbytte for emnet. Først etter at denne vurderingen er foretatt og bestått vil studenten få gjennomføre prosjektpresentasjonen som følges av en samtale med sensorgruppen.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.